Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (34)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (1)
Budownictwo przemysłowe (3)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria (2)
Maszyny i urządzenia (16)
Opakowania (9)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (6)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (3)
Pozostałe (5)
Obsługa produkcji mleka (10)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród (1)
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (3)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka (1)
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka (1)
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (2)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (3)
Wyposażenie obór i pastwisk (1)
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (15)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (15)

Region
 - dowolny -

 


Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (6)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (4)
Mleko w proszku Mleko w proszku (5)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (23)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (9)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (25)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (2)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) (1)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (7)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (3)
Inne Inne (1)
J.S.HAMILTON MAZOWSZE Sp. z o.o.
J.S.HAMILTON MAZOWSZE Sp. z o.o.
O firmie
Rzeczoznawstwo i badania laboratoryjne
Adres
ul. Przemysłowa 5
06-200 Maków Mazowiecki

woj. mazowieckie
Kontakt
Kategorie
|- Obsługa przetwórstwa mleka
   |- Laboratoria
Opis działalności

W listopadzie 2009 głównym udziałowcem laboratorium LHŻ „Mazowsze” Sp. z o.o. została sieć laboratoriów J.S. Hamilton Poland Ltd.

Od 1 stycznia 2010 laboratorium kontynuuje swoją działalność pod nazwą J.S. Hamilton Mazowsze Sp. z o.o.

Obecność naszego laboratorium w sieci laboratoriów J.S. Hamilton Poland Ltd. pozwoliła nam zaoferować Państwu szerszy zakres usług. Oprócz oceny mleka surowego oraz badań mikrobiologicznych żywności obecnie nasza oferta zawiera analizy fizykochemiczne, sensoryczne, badania konsumenckie oraz usługi doradcze i szkoleniowe.

Laboratorium Higieny Żywności "Mazowsze" Sp. z o.o. powstało w sierpniu 1997 roku i było pierwszym w Polsce niezależnym laboratorium oceny mleka surowego przeznaczonego do skupu. Założone przy udziale kapitału francuskiego i polskiego wraz z wykorzystaniem doświadczeń, akredytowanych francuskich laboratoriów badawczych. 
 

 

 

 

 

 


Naszym głównym celem działalności jest wykrywanie drobnoustrojów patogennych w żywności i paszach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo ich produkcji i spożywania.

Posiadany przez laboratorium system jakości badań w swojej organizacji, procedurach i instrukcjach badawczych uwzględnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 gwarantującej profesjonalizm w zakresie:

•wiarygodności pomiarów,
•bezstronności badań,
•niezależności badań,
•sprawności urządzeń pomiarowo-badawczych,
•walidacji metod badawczych,
•określania zakresu niepewności pomiaru,
•anonimowości badań,
•wysokich kwalifikacji personelu.

Wszystkie analizy znajdują odniesienie do wzorców krajowych i międzynarodowych dzięki stosowaniu certyfikowanych materiałów odniesienia oraz udziałowi w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne.

Nasze mocne strony
•Kompetentny i doświadczony personel,
•Nowoczesny sprzęt analityczny,
•Wysoka, potwierdzana niezależnie jakość usług,
•Bardzo krótki czas uzyskiwania wyników badań,
•Objęcie usług ubezpieczeniem OC.

Potwierdzeniem powyższych gwarancji laboratorium było wydanie przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatu akredytacji Nr AB 404. Zgodnie z decyzjami Głównego Lekarza Weterynarii: Nr GIWhig.501/lab.akr./24/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku i GIWhig-5120-9/07 z dnia 31 maja 2007 roku, laboratorium uzyskało zatwierdzenie do badań laboratoryjnych mleka surowego oraz badań żywności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty firmy
ID foto temat, opis
101029S3 Żywność
Żywność

Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich - PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 Liczba beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli - PN-ISO 16649-2:2004 Liczba drobnoustrojów - PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005 Liczba Enterobacteriaceae - PN-ISO 21528-2:2005 Obecność pałeczek Salmonella i Listeria monocytogenes - Procedura Badawcza Nr 8, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych, liczba E.coli i Enterobacteriaceae - Procedura Badawcza Nr 9, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Liczba drożdży i pleśni osmofilnych - PN-91/A-74855/12 pkt 2.5.2 Liczba pleśni i drożdży - PN-ISO 21527-1-2:2009 Liczba Bacillus cereus - PN-EN ISO 7932:2005 Obecność Listeria monocytogenes - PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005 Liczba Listeria monocytogenes - PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007 Obecność gronkowców chorobotwórczych - PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich - Procedura Badawcza Nr 9, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Obecność Escherichia coli w określonej masie próbki, Liczba Escherichia coli PN-ISO 7251:2006 Liczba drożdży i pleśni - PN-ISO 6611:2007 Obecność bakterii z grupy coli, Liczba bakterii z grupy coli - PN-ISO 4831:2007 Liczba bakterii z grupy coli - PN-ISO 4832:2007 Obecność bakterii z rodzaju Salmonella - PN-EN ISO 6579:2003 Obecność Enterobacteriaceae - PN-ISO 21528-1:2005 Liczba Clostridium perfringens - PN-EN ISO 7937:2005 Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych - PN- ISO 15213:2005 Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej - PN-ISO 15214:2002 Liczba bakterii z grupy coli - Procedura Badawcza Nr 9, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Obecność bakterii z rodzaju Salmonella - PB Nr 12, Edycja I, Data wydania 15.03.2010 Obecność Listeria monocytogenes - PB Nr 12, Edycja I, Data wydania 15.03.2010
101029S1 Badanie mleka surowego
Badanie mleka surowego

Zawartość tłuszczu - Procedura badawcza nr 17, Edycja I, Data wydania 01.01.2012 Zawartość białka - Procedura badawcza nr 17, Edycja I, Data wydania 01.01.2012 Zawartość laktozy - Procedura badawcza nr 17, Edycja I, Data wydania 01.01.2012 Zawartość suchej masy - Procedura badawcza nr 17, Edycja I, Data wydania 01.01.2012 Zawartość mocznika - Procedura badawcza nr 17, Edycja I, Data wydania 01.01.2012 Liczba komórek somatycznych - Procedura badawcza nr 17, Edycja I, Data wydania 01.01.2012 Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących - Procedura badawcza nr 5, Edycja III, Data wydania 31.01.2010 Punkt zamarzania - Procedura badawcza nr 2, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Punkt zamarzania - Procedura badawcza nr 17, Edycja I, Data wydania 01.01.2012 Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30 0C - Procedura badawcza nr 3, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30 0C - Procedura badawcza nr 10, Edycja II, Data wydania 31.01.2010 Ogólna liczba bakterii na aparacie IBC - Procedura badawcza nr 6, Edycja III, Data wydania 31.01.2010
101029S2 Badanie wody
Badanie wody

Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C±20C - PN-EN ISO 6222:2004* Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C±20C - PN-EN ISO 6222:2004* Liczba bakterii z grupy coli - PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009* Liczba Escherichia coli - PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009* Liczba enterokoków kałowych - PN-EN ISO 7899-2:2004* Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych - PN-EN ISO 19458:2007*
130110S4 Pasze
Pasze

Wymagania i badania mikrobiologiczne. PN-R-64791:1994
130110S1 Mleko i przetwory mleczne
Mleko i przetwory mleczne

Liczba drobnoustrojów termofilnych w temp. 550C - PN-93/A-86034/05 Liczba enterokoków - PN-93/A-86034/10 pkt 3 Liczba pleśni i drożdży - PN ISO 6611:2007
130110S2 Przetwory owocowe, warzywne i warzywno mięsne
Przetwory owocowe, warzywne i warzywno mięsne

Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych - PN-90/A-75052/05, pkt 2.3, pkt. 2.4 Obecność i miano bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych i termofilnych - PN-90/A-75052/10 Badanie trwałości metodą termostatową - PN-A-75052-3:1990
130110S3 Próbki środowiskowe z obszaru produkcji, wymazy z powierzchni
Próbki środowiskowe z obszaru produkcji, wymazy z powierzchni

Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich - Procedura Badawcza Nr 9, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Liczba bakterii z grupy coli - Procedura Badawcza Nr 9, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Liczba Escherichia coli - Procedura Badawcza Nr 9, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych - Procedura Badawcza Nr 9, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Liczba Enterobacteriaceae - Procedura Badawcza Nr 9, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Liczba pleśni i drożdży - PN-ISO 21527-1-2:2009 Obecność bakterii z rodzaju Salmonella - PB Nr 12, Edycja I, Data wydania 15.03.2010 Obecność Listeria monocytogenes - PB Nr 12, Edycja I, Data wydania 15.03.2010 Obecność pałeczek Salmonella i Listeria monocytogenes - PB Nr 8, Edycja IV, Data wydania 31.01.2010 Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych i liczba Enterobacteriaceae - PB Nr 7, Edycja III, Data wydania 31.01.2010
Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Ceny mleka   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2017 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl