Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (16)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (7)
Opakowania (5)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (3)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (15)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (15)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Przenośniki ze stali nierdzewnej Sprzedam
Przenośniki ze stali nierdzewnej
Systemy znakowania i śledzenia ścieżki Sprzedam
Systemy znakowania i śledzenia ścieżki
Opracowanie dokumentacji i zgłoszenie w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM wspólnotowych znaków towarowych (CTM) oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych (RCD). Inne
Opracowanie dokumentacji i zgłoszenie w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM wspólnotowych znaków towarowych (CTM) oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych (RCD).
Obsługa producentów
Słupki betonowe do ogrodzeń Sprzedam
Słupki betonowe do ogrodzeń
IN - Lacto Vit (IN - K 2 S) Sprzedam
IN - Lacto Vit (IN - K 2 S)
Wstępne schładzanie mleka Sprzedam
Wstępne schładzanie mleka
Skup i przetwórstwo
Mleko odtłuszczone w proszku Sprzedam
Mleko odtłuszczone w proszku
Mleko zagęszczone słodzone - tuby Sprzedam
Mleko zagęszczone słodzone - tuby
Śmietanka 12%, 18%, 30% kubek 200ml Sprzedam
Śmietanka 12%, 18%, 30% kubek 200ml
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (4)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (22)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (8)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (25)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (6)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 11/2018
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktują się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

mgr inż. Joanna Olszak

Innowacyjne składniki w przemyśle mleczarskim a regulacje prawne

Streszczenie

Temat innowacyjności jest dziś jednym z najczęściej poruszanych w branży spożywczej. Poszukiwanie innowacyjnych składników lub nowych źródeł surowców wiąże się z ogromnymi nakładami inwestycyjnymi. Na rynku stale obecny jest trend naturalności, a żywność o prostym i przyjaznym składzie cieszy się coraz większą popularnością wśród konsumentów. Ciekawą alternatywą dla dozwolonych dodatków teksturotwórczych w produktach mlecznych mogą być w przyszłości składniki pozyskiwane z surowców drzewnych, takie jak ksylan, ligniny czy frakcje celulozowe. Jak donoszą naukowcy, mają one obiecujące właściwości. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie nowych składników wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń na poziomie UE. Niemniej ważne jest również prawidłowe oznakowanie nowych produktów, do których dodano innowacyjne składniki.

Słowa kluczowe: Substancje dodatkowe (dodatki), znakowanie, ksylan, fibrylowana celuloza, ligniny, autoryzacja

Innovative ingredients in the dairy industry vs. food law regulations.

Abstract

The subject of innovation is one of the most frequently discussed in the food industry today. The search for innovative components or new sources of raw materials is associated with huge investment expenditures. The naturalness trend is constantly present on the market, and food with a simple and friendly composition is becoming more and more popular among consumers. An interesting alternative to the permitted texturizing additives in dairy products may in the future be ingredients extracted from wood raw materials, such as xylan, lignin or fibrillated cellulose. According to scientists, they have promising properties. However, it should be remembered that the use of new components requires authorization procedure at EU level. Nevertheless, it is also important to correctly labeled new products to which innovative ingredients have been added.

Keywords: food additives, labelling, xylan, fibrillated cellulose, lignin, authorization

 

dr hab. Paweł Wojciechowski

Aspekty prawne znakowania mleka i produktów mlecznych informacją o „braku zawartości GMO” – perspektywa ochrony konsumenta

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza regulacji dotyczących znakowania mleka i produktów mlecznych informacją o braku GMO w kontekście jednej z podstawowych zasad prawa żywnościowego,

tj. zasady niewprowadzania konsumentów w błąd. W artykule przedstawione zostały ogólne wymagania prawa unijnego dotyczące znakowania żywności informacją o braku występowania GMO oraz przedstawiono regulacje krajowe przyjęte w kilku państwach członkowskich. Autor stwierdza, że w braku szczegółowej regulacji krajowej, dopuszczalne jest używanie na mleku i produktach mlecznych informacji o tym, że pochodzą od krów karmionych paszą wolną od GMO, o ile rzeczywiście pasza nie zawiera GMO (0%). W przypadku, gdy istnieje regulacja krajowa – mleko i produkty mleczne powinny być znakowane zgodnie z przepisami krajowymi. Rozwiązania przyjmowane w poszczególnych państwach członkowskich budzą jednak wątpliwości, zezwalają bowiem na informowanie

o braku GMO, nawet gdy w produkcie jest obecnyGMO (nie więcej niż 0,9%). W konkluzjach, autor stwierdza, że brak na szczeblu unijnym regulacji dotyczącej znakowania informacją „wolny od GMO” i przyjmowanie przez kraje członkowskie zróżnicowanych regulacji

krajowych powoduje, że konsumenci nie są należycie chronieni.

Słowa kluczowe: mleko i produkty mleczne, etykietowanie żywności, wolne od GMO, ochrona konsumenta, konsument żywności, wprowadzanie w błąd

Legal aspects of applying information on absence of GMO on label of milk and dairy products – consumer protection perspective

Abstract

The purpose of the present article is to analyze of milk and dairy products labeling of information on absence of GMO in the context of the basic principle of food law i.e. not misleading the consumer. The article presents the general EU requirements and detailed

national regulation concerning providing information on the absence of GMO. Where there is no detailed national regulation, it is admissible to place on milk and dairy products only information “produced from cows which have been fed on non-GMO feed”, but only if there was the absence (0%) of GMO in feed. Where national regulation exists, milk and milk products should be labeling in accordance with national rules. However, the solutions

adopted in member states raise doubts, because they allow to inform about absence of GMOs, even when GMO is present in the product (no more than 0.9%). There is a lack of a coherent policy of the EU legislator as to the principles of providing information on the absence of GMO. The author concludes that the lack of EU-wide regulation on the

labeling of „GMO-free” information and the adoption by Member States of different national regulations results that consumers are not adequately protected.

Keywords: milk and dairy products, food labeling, GMO free, consumer protection, food consumer, misleading

 

dr inż. Elżbieta Tońska, dr hab. Joanna Klepacka

Wybrane makroelementy w płatkach śniadaniowych stanowiących dodatek do mleka i jego przetworów

Streszczenie

Produkty zbożowe, w tym płatki śniadaniowe, które mogą być wspaniałym dodatkiem do produktów mlecznych i spożywane wraz z mlekiem (na zimno lub gorąco) lub jogurtem

mogą stanowić pełnowartościowy posiłek np. na śniadanie, stanowiąc dobre źródło między innymi błonnika, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz makroelementów, takich

jak: magnez, wapń, sód, potas i fosfor. Składniki mineralne, w tym wymienione makroelementy, biorą udział w różnych procesach metabolicznych oraz wchodzą w skład struktur organizmu. Określono ich zawartość w płatkach zbożowych różniących się składem surowcowym. Zawartość powyższych makroelementów oznaczono przy zastosowaniu spektrometru absorpcji atomowej (AAS).

Słowa kluczowe: makroelementy, płatki zbożowe, spektrometr absorpcji atomowej, produkty mleczne z dodatkiem produktów zbożowych

Selected macroelements in breakfast cereals, which are an addition to milk and its products

Abstract

Cereal products, including flakes, which can be very good addition to dairy products and consumed with milk (cold or hot) or yoghurt can be a wholesome meal eg for breakfast,

being a good source of, among others, fiber, unsaturated fatty acids and macronutrients such as: magnesium, calcium, sodium, potassium and phosphorus. Minerals, including

the mentioned macronutrients, are involved in various metabolic processes and are part of the body’s structures. Their content was determined in cereal flakes differing in the composition of raw materials. The content of the above macroelements was determined using an atomic absorption spectrometer (AAS).

Keywords: macroelements, cereals, atomic absorption spectrometer, dairy products with addition cereal products

 

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński

Chemiczne aspekty higieny żywności – pozytywne chemiczne składniki mleka cz. 4

Składniki mineralne – cynk, mangan, miedź, żelazo i fosfor

Streszczenie

W niniejszej pracy kontynuowane jest omawianie ważnych w żywieniu człowieka chemicznych składników mleka i produktów mlecznych. Zwrócono uwagę na cynk, mangan, miedź, żelazo i fosfor. Są to składniki zaliczane do mikroelementów mleka, których obecność zależy od wielu czynników. Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na zawartość mikroelementów w mleku, obok uwarunkowań genetycznych jest żywienie, wiek krowy oraz okres laktacji. Przedstawiono charakterystykę chemiczną i fizyczną kolejno – cynku, manganu, miedzi, żelaza i fosforu. Następnie omówiono ich znaczenie biologiczne

oraz rolę w organizmie człowieka, do którego muszą być wprowadzone wraz z pożywieniem. Zwrócono uwagę na występowanie i zawartość cynku w mleku spożywczym, mleku UHT, pełnym mleku w proszku, zagęszczonym mleku słodzonym, śmietance, jogurcie naturalnym, kefirze i maślance. Wykazano też występujące ilości cynku w pełnotłustym serze twarogowym, serze twarogowym ziarnistym oraz w serach podpuszczkowych typu

brie, tylżycki i ementaler. W podobny sposób przedstawiono zawartość manganu, miedzi, żelaza i fosforu w mleku i produktach mlecznych. W podsumowaniu przedstawiono inne pierwiastki występujące w mleku krowim w niewielkich, często śladowych ilościach, do których zalicza się jod, fluor, selen, krzem, brom i inne, które mają udokumentowane znaczenie fizjologiczne.

Słowa kluczowe: mleko, składniki mineralne, źródło w mleku, rola w organizmie, zawartość w mleku i produktach mlecznych

Chemical aspects of food hygiene – positive chemical milk components part 4

Mineral components – zinc, manganese, copper, iron and phosphorus

Abstract

This paper presents further information on the chemical components of milk and dairy products which are important in human nutrition. Attention was paid to microelements such as zinc, manganese, copper, iron and phosphorus, whose presence in milk is determined by many factors. Apart from genetic makeup, the most important factors include nutrition, cow age and lactation period. The chemical and physical characteristics of zinc, manganese, copper, iron and phosphorus were presented as well as their biological importance and the role they play in the human body. Moreover, attention was paid to the occurrence

and content of zinc in drinking milk, UHT milk, whole milk powder, sweetened condensed milk, cream, natural yoghurt, kefir and buttermilk. Certain amounts of zinc were also found

in whole curd, grain curd and in rennet cheeses such as Brie, Tilsiter and Emmental. The contents of manganese, copper, iron and phosphorus in milk were presented in a similar manner as for zinc. In conclusion, other elements occurring in bovine milk in small, often trace amounts, with documented physiological importance were presented, including iodine, fluorine, selenium, silicon and bromine.

Keywords: milk, mineral components, source in milk, role in the human body, contents in milk and dairy products

 

dr inż. Waldemar Dzwolak

Wymagania ISO 22000: 2018 – cz. 2. Wsparcie

Streszczenie

Artykuł stanowi drugą część cyklu poświęconego wymaganiom normy ISO 22000: 2018. W opracowaniu przedstawiono wymagania normy ISO 22000 dotyczące wsparcia/wspomagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawiono charakterystykę wymogów normy w zakresie zasobów, z wyszczególnieniem wymagań dla pracowników, infrastruktury, środowiska pracy, zewnętrznie opracowanych elementów systemowych, a także z uwzględnieniem wymagań w obszarze nadzoru nad wyrobami, procesami i usługami dostarczonymi z zewnątrz. Ponadto, scharakteryzowano

wymagania związane z kompetencjami, świadomością, komunikacją (zewnętrzną i wewnętrzną) oraz udokumentowaną informacją.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, ISO 22000, wsparcie/wspomaganie, zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja, udokumentowana informacja

ISO 22000: 2018 requirements – part 2. Support

Abstract

The article is the second part of set of publications aimed at requirements contained in ISO 22000: 2018 standard. In the paper some requirements of the ISO 22000 standard

related to the suport of the food safety management systems are presented. Characteristics of requirements relating to requirements focused on resources are described with description of people, infrastructure, work environment, externally developed elements of the food safety management systems and control of externally provided processes, products or services. Moreover, some requirements in terms of competences, awareness, communicaction (external and internal) and documented information are presented.

Keywords: food safety, ISO 22000, support, resources, competences, awareness, communication, documented information.

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 10/2018
10/2018
Przegląd mleczarski - 9/2018
9/2018
Przegląd mleczarski - 8/2018
8/2018
Przegląd mleczarski - 7/2018
7/2018
Polecamy
Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Rozwój mleczarstwa w Indiach - raport roczny 2007/2008
FAO
Cytaty
Krowa krowie mleka nie wypije (powiedzenie)
Czy wiesz, że...
Pierwsza polska spółdzielnia mleczarska została założona w 1882r., w Pawłówku k.Buku
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
Romex Aleksander Wasilewski
Virgo Sp z o.o.
Packo Inox nv
RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
ECOR PRODUCT Sp. z o.o.
Klinika Uzdrowiskowa

Obsługa producentów
Emiwo-Żywienie Zwierząt
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
C. Olsen Trading Sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Limanowa
OSM Czarnków

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Ceny mleka   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2018 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl