Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
 
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (33)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (1)
Budownictwo przemysłowe (3)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria (1)
Maszyny i urządzenia (16)
Opakowania (9)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (6)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (2)
Pozostałe (4)
Obsługa produkcji mleka (9)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (2)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka (1)
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka (1)
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (2)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (2)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (15)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (15)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną i przemysłową w organizacji. Inne
Doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną i przemysłową w organizacji.
Kompletne linie rozlewnicze Sprzedam
Kompletne linie rozlewnicze
ALTAIR WASH Sprzedam
ALTAIR WASH
Obsługa producentów
Obrót zwierzętami hodowlanymi Sprzedam
Obrót zwierzętami hodowlanymi
Linia Protect – zastępuje śrutę sojową Sprzedam
Linia Protect – zastępuje śrutę sojową
Zbiorniki do mleka Sprzedam
Zbiorniki do mleka
Skup i przetwórstwo
Masła Sprzedam
Masła
Twaróg Średzki Extra półtłusty Sprzedam
Twaróg Średzki Extra półtłusty
Ser twarogowy półtłusty Sprzedam
Ser twarogowy półtłusty
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (6)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (4)
Mleko w proszku Mleko w proszku (5)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (23)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (9)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (25)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (2)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) (1)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (7)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (3)
Inne Inne (1)
Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach Polskiego Portalu Mleczarskiego Mleczarstwo.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. [Definicje]


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Operator – Pan Mateusz Sznajder, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: HORYZONT Mateusz Sznajder, z siedzibą przy Aleja Ptasia 14, 62-081 Przeźmierowo, NIP 972-092-48-89, REGON 301044378. Pan Mateusz Sznajder (HORYZONT) jest administratorem i właścicielem Polskiego Portalu Mleczarskiego Mleczarstwo.com. W celu skontaktowania się z Operatorem należy wysłać wiadomość email na następujący adres poczty elektronicznej: redakcja@horyzont.biz.
2. Portal – zorganizowana platforma informatyczno – informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną mleczarstwo.com, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów Polskiego Portalu Mleczarskiego, na którym publikowane są informacje z branży mleczarskiej.
3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.
5. Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która wskutek rejestracji w Portalu, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do określonych usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Portalu, w tym akceptację Regulaminu. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do Materiałów zgromadzonych w Portalu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Użytkowniku rozumie się przez to także Użytkownika zarejestrowanego.
6. Login - nazwa Użytkownika w Portalu tożsama z adresem email, jaki Użytkownik podał podczas Rejestracji.
7. Rejestracja – procedura rejestracji w Portalu.
8. Newsletter – biuletyn informacyjny, który Użytkownik może otrzymywać droga mailową, jeżeli wyrazi na to zgodę, o zakresie tematycznym wybranym przez Użytkownika.
9. Subskrypcja – procedura wyrażenia zgody na otrzymywanie wybranych Newsletterów.
10. Materiały – wszelkie informacje umieszczone w Portalu przez Operatora w jakiejkolwiek formie w tym: grafika i teksty.
11. Materiały Użytkownika - wszelkie informacje umieszczone w Portalu przez Użytkowników w jakiejkolwiek formie.


Art. 2. [Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym]

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
a. połączenie z siecią Internet;
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego Użytkownika dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies (Informację o plikach cookies Użytkownik znajdzie tutaj);
d. w przypadku Użytkowników dokonujących Rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email);
2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

Art. 3. [Usługi]

1. Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługę polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu Materiałów i innych danych zgromadzonych w Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie w Portalu bezpłatnych ogłoszeń (Kwota mleczna, Praca w mleczarstwie, Ogłoszenia rolnicze) oraz płatnych ofert B2B, w szczególności w dziale „Producenci”, „Przetwórcy”, „Handel”, „poprzez założenie przez Użytkownika tzw. Konta PRO w Portalu, a także w dziale „Mleczarnie”, „Produkty mleczne”, z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 niniejszego artykułu. .
3. Operator, za zgodą Użytkowników wyrażoną podczas Subskrypcji, przesyła na ich adresy email wybrane podczas Subskrypcji Newslettery oraz informacje handlowe.
4. Operator umożliwia Użytkownikom będącym przedsiębiorcami odpłatne zamieszczanie w Portalu prezentacji przedsiębiorstwa na podstawie odrębnej, pisemnej umowy.
5. Operator umożliwia Użytkownikom anonimowe branie udziału w sondach oraz rankingach.

Art. 4. [Newsletter]

1. Każdy Użytkownik, który wyrazi zgodę poprzez wypełnienie formularza subskrypcji, otrzymuje od Operatora Newsletter.
2. Newsletter wysyłany jest od jednego do kilku razy w miesiącu (w zależności od ilości wybranych grup), na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji w formie wiadomości  elektronicznej (email).
3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając odpowiedni link znajdujący się w stopce każdego Newslettera lub przez zmianę danych profilu Użytkownika w Portalu.
4. Newsletter może zawierać materiały o charakterze reklamowym.
5. Użytkownik podczas rejestracji może wybrać kategorię albo kategorie Newslettera, jaki chce otrzymywać.
6. By otrzymywać Newsletter Użytkownik musi potwierdzić wolę jego otrzymywania klikając odpowiedni link w emailu wysłanym przez Operatora na adres email wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

Art. 5. [Akceptacja Regulaminu, zawarcie umowy]

1. Użytkownik zarejestrowany akceptuje Regulamin w toku Rejestracji w Portalu.
2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie, chyba że na mocy postanowień Regulaminu wymagane jest zawarcie odrębnej, pisemnej umowy z Operatorem.

Art. 6. [Dane osobowe]

1. Dane osobowe przekazywane Operatorowi przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych osobowych Użytkowników Portalu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i współpracownicy Operatora.
2. Każdy Użytkownik, który przekazał Operatorowi swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania ich usunięcia.
3. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Art. 7. [Wyłączenie odpowiedzialności Operatora]

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Portalu, a także utratę danych Użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Portalu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Portalu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych. Postanowienia objęte niniejszym ustępem nie znajdują zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za (z zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszego ustępu lit. a do lit. d nie znajdują zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego):
a. treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym;
b. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników;
c. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej;
d. niemożność zalogowania się w Portalu spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.
3. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Portalu, do usług świadczonych przez osoby trzecie, w takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, z zastrzeżeniem, że wspomniane wyłączenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 8. [Wyłączenie odpowiedzialności Operatora c.d.]

1. Operator jedynie przechowuje Materiały Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz wady prawne, z zastrzeżeniem postanowień objętych ust. 2 poniżej.
2. Operator w żaden sposób nie moderuje Materiałów Użytkownika, jednakże powziąwszy wiedzę o ich bezprawności uniemożliwia dostęp do bezprawnych Materiałów Użytkownika.

Art. 9. [Promocja i reklama Użytkowników na Portalu]

 Zasady reklamy i promocji Użytkowników na Portalu określają odrębne umowy zawierane pomiędzy Operatorem a danym Użytkownikiem.

Art. 10. [Reklamacje]

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonaniem usług przez Operatora.,
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres redakcja@horyzont.biz lub listownie na adres Operatora, podany w art. 1 ust. 1 Regulaminu.
3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie emaila.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

Art. 11. [Polityka cookies]

1. Portal Mleczarstwo.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Portalu, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają z jego stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Art. 12. [Zmiany Regulaminu]

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści  Regulaminu, z uwzględnieniem postanowień objętych ust. 2-6 niniejszego paragrafu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zarejestrowany zostanie powiadomiony także drogą mailową, na adres podany w trakcie Rejestracji.
4. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w emailu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym lub w informacji, o której mowa tamże, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika zarejestrowanego od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
5. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany odrzuci zmiany Regulaminu, wówczas umowa wiążąca Strony, o treści wynikającej z brzmienia ostatniej wersji Regulaminu zaakceptowanej przez Użytkownika zarejestrowanego, ulega rozwiązaniu w terminie 14 (czternastu) dni od daty odrzucenia zmian Regulaminu przez Użytkownika .
6. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

Art. 13. [Postanowienia końcowe]

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2009 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.mleczarstwo.com/s5,regulamin.html, a także w siedzibie Operatora.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


Mateusz Sznajder

 

Polecamy
Dłuższa świeżość serów Schur Flexibles Poland z rozwiązaniami dla przemysłu serowarskiego
Schur Flexibles Poland oferuje jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych w procesie dojrzewania i pakowania sera. Dedykowane branży serowarskiej opakowania, które pozwalają prze...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...

Transport Mleka Karol Wasiński
Nasza Firma zajmuje się specjalistycznym transportem mleka od dostawcy (producentów) do mleczarni (podmiotów skupujących). Świadczymy kompleksowe usługi odbioru i przewozu mleka z gospodarstw rolnych ...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Święte krowy w Indiach
FAO
Cytaty
Krowa krowie mleka nie wypije (powiedzenie)
Czy wiesz, że...
Zawartość tłuszczu, laktozy i cholesterolu w mleku wielbłądzim jest niska, natomiast ma wysoką zawartość sodu, potasu, magnezu, jodu, witaminy C.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Continental Trade sp. z o.o
ECOR PRODUCT Sp. z o.o.
MiDaTech Daniel Kurc
Transport Mleka Karol Wasiński
Projan PPUH
Eurobox Polska Sp. z o.o.
SPOMASZ Bełżyce SA

Obsługa producentów
Center Plast sp. z o.o.
AGRO-TEST Galiczak Marek
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL – KROSNO SA
Emiwo-Żywienie Zwierząt

Skup i przetwórstwo
OSM Czarnków
Laktopol-A Sp. z o.o. - Zakłady Mleczarskie w Łosicach
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Myszków

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Ceny mleka   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2018 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl