Znak Jakość Tradycja dla OSM Siedlce Artykuły firmy Kontakt do firmy

17.04.2023

Z przyjemnością informujemy, że nasze produkty zostały ponownie docenione znakiem "Jakość Tradycja". Jesteśmy bardzo dumni.

Wyróżnienie otrzymały:

  • Mleko w proszku
  • Twaróg tradycyjny tłusty

Jakość Tradycja to system, w którym do produkcji używa się wyłącznie surowców, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów GMO. W systemie tym uczestniczą jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter. Ponadto produkty te posiadają szczególną jakość lub reputację odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii. W przypadku produktów produkcji podstawowej dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa lub tradycyjna odmiana. Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 r. Ponadto za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50-letnią historię wytwarzania.

Źródło i fot.: Siedlce OSM