Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

04.07.2024
Przegląd mleczarski 7/2024
Spis treści | Zamów u wydawcy em. prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Wibracje, drgania oraz rezonans w otoczeniu ludności, wytwarzane przez wybrane gałęzie przemysłu, w tym mleczarski oraz ich potencjalnie negatywny wpływ na człowieka Streszczenie: Celem pracy jest omówienie zjawiska określanego jako wibracje lub drgania, występujące w sposób naturalny w przyrodzie oraz wywołane przez wielokierunkową gospodarczą działalność człowieka, m.in. przez bardzo...
13.06.2024
Przegląd mleczarski 6/2024
Spis treści | Zamów u wydawcy dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM; mgr inż. Oliwia Lutrzykowska Serwatka i maślanka w produkcji lodów Streszczenie: Rynek lodów w Polsce charakteryzuje się dynamicznym wzrostem, przy czym duże znaczenie zyskało wzbogacanie lodów w składniki, które nie tylko kształtują smak i konsystencję, ale również stanowić mogą element diety korzystny w prawidłowym żywieniu. Do takich komponentów zaliczy...
13.05.2024
Przegląd mleczarski 5/2024
Spis treści | Zamów u wydawcy inż. Piotr Kurpiewski, inż. Katarzyna Nytko, dr inż. Maria Baranowska Mascarpone – ser inny niż wszystkie  Streszczenie: Mascarpone to włoski ser o kremowej konsystencji, który zdobył popularność na całym świecie dzięki delikatnemu smakowi i wszechstronnemu zastosowaniu w kuchni. Jego historia sięga XVI wieku, regionu Lombardii we Włoszech. Specyficznym wyróżnikiem, odróżniającym mascarpone od innych seró...
10.04.2024
Przegląd mleczarski 4/2024
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Maria Baranowska, dr inż. Marika Bielecka Składniki mleka ważną strategią rozwoju żywności nie tylko w 2024 roku Streszczenie: System żywnościowy całego świata stoi na rozdrożu wyzwań i możliwości. Wszystkie sektory branży spożywczej reagują na kwestie globalne, a także proaktywnie podlegają zmianom transformacyjnym. Aby sprostać wymaganiom konsumentów w permanentnie zmieniającym się świecie, system żywnościowy szybko ewoluuje o...
14.03.2024
Przegląd mleczarski 3/2024
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr. inż. Monika Małkowska-Kowalczyk, dr inż. Maria Czerniewicz, mgr Marcin Tomczyk, dr hab. inż. Justyna Żulewska prof. UWM  Opakowania przyjazne środowisku  Streszczenie: Szereg czynników, w tym zmiany w ustawodawstwie, rosnące obawy dotyczące składowania i przetwarzania odpadów żywnościowych i opakowaniowych, skażenie środowiska oraz rosnące światowe zapotrzebowanie na żywność i zasoby energetyczne mają wpływ na...
06.02.2024
Przegląd mleczarski 2/2024
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr. inż. Monika Małkowska-Kowalczyk, inż. Sarah Shanmugaraj, dr inż. Adriana Łobacz, dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM  Koagulacja mleka – od czego zależy? Streszczenie: Zdolność koagulacji mleka jest jedną z najistotniejszych właściwości wykorzystywanych w jego przetwórstwie. Przetwórstwo mleka na ser składa się z trzech głównych etapów: koagulacji, odseparowania serwatki i dojrzewania matry...
12.01.2024
Przegląd mleczarski 1/2024
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Bakterie patogenne w łańcuchu dostaw żywności – gronkowiec złocisty Staphylococcus aureus  Streszczenie: Bakterie z gatunku Staphylococcus aureus wytwarzają liczne enterotoksyny oraz inne czynniki wirulencyjne, które prowadzą do intoksykacji pokarmowych. W artykule scharakteryzowano to zagrożenie mikrobiologiczne, opisano częstość występowania zatruć pokarmowych enterotoksynami gronkowca złociste...
11.12.2023
Przegląd mleczarski 12/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Anna Kaliszewska-Suchodoła, dr inż. Adriana Bomba, prof. dr hab. inż. Andrzej Babuchowski Wykorzystanie NMR do porównania tłuszczu mlecznego pochodzącego z sezonu zimowego i letniego Streszczenie Tłuszcz mleczny ma duży zakres temperatur topnienia wynoszący około -40 do 40°C i zawiera zarówno płynne, jak i stałe frakcje tłuszczu, nawet w warunkach chłodniczego przechowywania. Proporcje między frakcjami ulegają zmianom...
13.11.2023
Przegląd mleczarski 11/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy inż. Kinga Karwacka Porównanie wzrostu Listeria monocytogenes w mleku surowym i pasteryzowanym Streszczenie: Celem pracy było porównanie wzrostu Listeria monocytogenes w mleku surowym oraz pasteryzowanym podczas przechowywania w temperaturach: 5, 10 i 15ºC. Przedmiotem badań było mleko surowe oraz mleko pasteryzowane. Surowe mleko poddano pasteryzacji w temperaturze 85ºC przez 20 sekund. Następnie zaszczepiono pr&o...
09.10.2023
Przegląd mleczarski 10/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy Paweł Wyrzykowski Zrównoważona przyszłość sektora mleczarskiego w Polsce Streszczenie: Akcesja Polski do struktur UE była jednym z kluczowych czynników wzrostu branży mleczarskiej w XXI wieku. Wzrost popytu na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz inwestycje w przetwórstwo generowały większe zapotrzebowanie na surowiec. Branża mleczarska, podobnie jak sektor spożywczy i gospodarka, stoi jednak przed wyzwaniem zw...