Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

11.01.2021
Przegląd mleczarski 5/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy dr hab. prof. SGGW Joanna Szwacka-Mokrzycka Kreowanie silnej marki na rynku mleczarskim Streszczenie: Celem przewodnim artykułu jest przedstawienie sposobów budowania silnej marki na rynku mleczarskim. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie czynników determinujących siłę marki żywnościowej. Następnie przedstawiono proces tworzenia skutecznej strategii marketingowej i rolę promocji w jej kreowaniu. Ostatnia część opracowania...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 4/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Ekologiczne mleko i produkty mleczarskie – wybrane problemy produkcyjne, środowiskowe, jakościowe i prawne Streszczenie: Celem opracowania jest próba przedstawienia wybranych problemów związanych z produktem ekologicznym jakim jest mleko krowie i jego przetwory, otrzymanych w określonych warunkach systemu gospodarowania. Zdefiniowano najważniejsze pojęcia ekologiczne, omówiono...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 3/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Wymagania ISO 22000: 2018 – cz. 5 / Funkcjonowanie – nadzór nad monitorowaniem i pomiarami, weryfikacja, nadzór nad produktem i niezgodnościami Streszczenie: Artykuł jest kontynuacją cyklu opracowań dotyczących normy ISO 22000: 2018. W opracowaniu przedstawiono obszar wymagań normy ISO 22000 dotyczący funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, w zakresie nadzoru nad m...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 2/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. Zdzisław Żbikowski Nowe trendy w przetwórstwie żywności Streszczenie: W pracy przedstawiono niektóre nowe trendy w przetwórstwie żywności. Dotyczą one głównie technologii membranowej, nadkrytycznej płynnej i biotechnologii, szczególnie w odniesieniu do żywności funkcjonalnej, naturalnie wzbogaconej, probiotycznej i prebiotycznej. Słowa kluczowe: żywność, przetwórstwo, membrany, biotechnol...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 1/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab Zdzisław Żbikowski Nowe trendy w kontroli żywności Streszczenie: W przyszłości rozwój kontroli żywności opierać się będzie na szybkości, automatyce i dokładności metod analitycznych, przydatnych do uzyskania informacji dotyczących składu, konsekwencji przetwarzania oraz optymalizacji parametrów technologicznych. Słowa kluczowe: techniki molekularne, biosensory, techniki obrazowe New trends in food control Abstract:...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 12/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Agnieszka Kawecka Clean labels – zauważalny trend w branży spożywczej Streszczenie: Clean label jest dobrze widocznym trendem na rynku produktów spożywczych. Zauważalny jest wśród produktów takich jak słodycze, wyroby piekarskie i ciastkarskie, wędliny, a także produkty mleczarskie. Zyskuje on na popularności wraz ze zwiększającą się świadomością konsumentów i ich większą dbałością o zdrowie. Clean lab...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 11/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Joanna Olszak Innowacyjne składniki w przemyśle mleczarskim a regulacje prawne Streszczenie: Temat innowacyjności jest dziś jednym z najczęściej poruszanych w branży spożywczej. Poszukiwanie innowacyjnych składników lub nowych źródeł surowców wiąże się z ogromnymi nakładami inwestycyjnymi. Na rynku stale obecny jest trend naturalności, a żywność o prostym i przyjaznym składzie cieszy się coraz większą popularności...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 10/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Agnieszka Kawecka Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich Streszczenie: Opakowania stanowią istotny element ochrony, logistyki i promocji zapakowanych produktów. Jednak opakowania mogą także powodować zagrożenia natury fizycznej, biologicznej lub chemicznej, dlatego wymagania względem materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością za...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 9/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Aleksandra Kalińska, dr inż. Marcin Gołębiewski Jak wybrać krowę, czyli rasy mleczne w Polsce Streszczenie: Produkcja mleka i hodowla bydła to jedne z najważniejszych elementów polskiego rolnictwa. Pierwsze próby doskonalenia genetycznego bydła w Polsce miały miejsce już w XVI wieku. Dzięki temu w naszym kraju możemy spotkać krowy o różnym potencjale genetycznym, co daje producentom możliwość odpowiedniego doboru rasy...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 8/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Chemiczne aspekty higieny żywności – pozytywne chemiczne składniki mleka – cz. 3 / Składniki mineralne – wapń, magnez, sód i potas Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy wybranych składników mineralnych – wapnia, magnezu, sodu i potasu, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania organizmu człowieka i muszą być dostarczane wraz z pożywienie...