Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

06.07.2021
Przegląd mleczarski 7/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Patrycja Cichońska Przegląd metod wykrywania pozostałości antybiotyków w mleku Streszczenie: Antybiotyki stanowią środki przeciwdrobnoustrojowe, które są stosowane w hodowli bydła mlecznego od ponad trzech dekad. W większości mleczarni antybiotyki są regularnie podawane krowom w dwóch celach – leczenia (doraźnie w czasie infekcji) i profilaktyki (jako środek zapobiegawczy). Niezwykle istotnym kryterium kwali...
07.06.2021
Przegląd mleczarski 6/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Patrycja Cichońska Rola różnych kanałów reklamy w promocji produktów mleczarskich Streszczenie: Działania promocyjne w branży spożywczej są nieodzownym elementem marketingowych strategii przedsiębiorstw, które prowadzą do zwiększenia zainteresowania i sprzedaży produktów. Jednym z najważniejszych elementów promocji produktu jest reklama. Dla odpowiedniego ukierunkowania działań reklamowych na...
05.05.2021
Przegląd mleczarski 5/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Mleczarstwo na świecie i w Polsce w XXI wieku – koncentracja hodowli, pozyskiwania oraz przetwórstwa mleka – implikacje technologiczne, konsumenckie i środowiskowe Streszczenie: Celem opracowania jest próba spojrzenia na mleczarstwo świata w XXI wieku, szczególnie w pierwszych jego dekadach, z uwzględnieniem przemian zachodzących w polskim mleczarstwie. Przedstawiono akt...
30.03.2021
Przegląd mleczarski 4/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Niszczenie drobnoustrojów w różnych środowiskach, sterylizacja termiczna i chemiczna – przydatność i zagrożenia w utrwalaniu żywności Streszczenie: W pracy zwrócono uwagę na proces sterylizacji stosowany do ograniczenia lub całkowitej likwidacji drobnoustrojów w określonym środowisku. Przybliżono istotny w higienie żywności problem dotyczący możliwych metod walki ze szko...
02.03.2021
Przegląd mleczarski 3/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Chemiczne substancje przeciwbakteryjne w mleku – zagrożenie procesów technologicznych, zdrowia konsumentów i środowiska Streszczenie: W pracy przedstawiono ważny w higienie żywności problem chemicznych substancji o działaniu przeciwbakteryjnym, które mogą występować w mleku surowym. Przybliżono definicje, charakterystykę chemiczną i właściwości fizyczne substancji przeciwbakter...
29.01.2021
Przegląd mleczarski 2/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW Ocena składu mleka surowego i biochemicznych wskaźników referencyjnych krwi jako narzędzia diagnostyczne w przypadku chorób metabolicznych u krów użytkowanych mlecznie Streszczenie: Choroby metaboliczne to grupa schorzeń, których przyczyną są zaburzenia w skomplikowanych szlakach przemian jednych substancji w inne, czyli w tzw. blokach szlaków metabolicznych. Te zaburzenia...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 1/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, mgr inż. Urszula Stęplewska, dr inż. Elżbieta Polak Ślad wodny jako parametr oceny wykorzystania wody w przemyśle Streszczenie: W artykule przedstawiano koncepcję wyznaczania śladu wodnego. Zdefiniowano kategorie tego parametru i omówiono je na konkretnych przykładach. Omówiono założenia i analizę śladu wodnego produktów mleczarskich (mleko, śmietana, serwatka, ser, maślanka i...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 12/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Krzysztof Siemianowski Serki ziarniste – proces produkcji i asortyment Streszczenie: Serki ziarniste produkowane są z mleka odtłuszczonego, poddanego pasteryzacji. Mleko po osiągnięciu temperatury krzepnięcia jest zaprawiane kulturami bakterii fermentacji mlekowej. Bardzo często dodatkowo dodawane jest chlorek wapnia i preparat enzymatyczny. Skrzep po pokrojeniu i wydzieleniu serwatki jest mieszany i stopniowo podgrzewany, a pow...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 11/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Joanna Kazimierowicz, prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński Innowacyjna technologia intensyfikowania fermentacji metanowej mleczarskich osadów ściekowych Streszczenie: Celem badań było określenie wpływu niskotemperaturowego kondycjonowania (NKZDW) nadmiernego osadu ściekowego mleczarskiego (OŚM) z wykorzystaniem zestalonego ditlenku węgla (ZDW) na wydajność fermentacji metanowej (FM). Stwierdzon...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 10/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Agnieszka Kawecka Współczesne trendy na rynku żywności oraz ich wpływ na projektowanie i innowacje w opakowaniach Streszczenie: Rosnące wymagania konsumentów w odniesieniu do jakości żywności powodują presję na producentach wprowadzania innowacyjnych produktów spożywczych, zapakowanych w opakowania podkreślające nowatorski i wyjątkowy charakter oferowanych dóbr. Obecnie identyfikuje się kilka istotnych trend...