Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

08.01.2021
Przegląd mleczarski 12/2017
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Zabiegi mycia i dezynfekcji w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności. Część 1 – Mycie Streszczenie: Zabiegi mycia i dezynfekcji determinujące czystość mikrobiologiczną i alergenową produktów spożywczych, jako ważny obszar programów warunków wstępnych PRP, są wymagane przez przepisy prawa żywnościowego, a także przez normy opisujące wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeńs...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 11/2017
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Kilka aktualności dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Streszczenie: Artykuł prezentuje kilka zaktualizowanych informacji dotyczących materiałów do kontaktu z żywnością, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie węglowodorów olejów mineralnych w żywności i w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz sta...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 10/2017
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski; dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM, dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM Oczyszczanie ścieków mleczarskich przy zastosowaniu półotwartego systemu opartego na symultanicznym wykorzystaniu hydrofitów i osadu czynnego Streszczenie: Celem prowadzonych badań było określenie efektywności oczyszczania ścieków mleczarskich w zintegrowanej technologii usuwania zanieczyszcz...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 9/2017
Spis treści | Zamów u wydawcy dr hab. Paweł Wojciechowski Etykietowanie mleka i przetworów mlecznych krajem i miejscem pochodzenia Streszczenie: Informacja o miejscu i kraju pochodzenia jest często wykorzystywana przez producentów żywności jako instrument wyróżnienia swoich produktów, w tym mleka i produktów mlecznych. Coraz częściej, ze względu na ogromny obrót żywności na rynku światowym, także sami konsumenci są zainteresowani p...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 8/2017
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Nowości w prawie żywnościowym Streszczenie: Artykuł prezentuje ostatnie zmiany prawa, prace regulacyjne, jak i ostatnio wydane miękkie wytyczne dotyczące prawodawstwa w zakresie żywności. Artykuł uwzględnia również aktualizację orzecznictwa unijnego w zakresie znakowania/posługiwania się w ramach komunikacji promocyjnej nazwami prawnie zastrzeżonymi dla mleka i przetworów mlecznych. Updates on food law Abstr...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 7/2017
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Adriana Łobacz, dr hab. inż. Jarosław Kowalik Nowoczesne metody mycia i dezynfekcji w przemyśle mleczarskim Streszczenie: Mycie i dezynfekcja w przemyśle mleczarskim stanowi kompleksowe podejście w procesie utrzymania higieny, a komponenty w postaci środków myjących, dezynfekcyjnych i urządzeń są ściśle ze sobą powiązane. W niniejszej pracy opisano różne możliwości mycia i dezynfekcji mające zastosowanie w przemyśle mlecz...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 6/2017
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Marek Szołtysik, dr Anna Dąbrowska, prof. dr hab. Józefa Chrzanowska Hydrolizaty białek mleka – otrzymywanie, właściwości i nowe kierunki wykorzystania Streszczenie: Hydrolizaty białek mleka to grupa preparatów białkowych szeroko wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu żywnościowego. Charakteryzują się wysoką wartością odżywczą, obniżoną alergennością, a także korzystnymi właściwościami funkcjonalnymi...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 5/2017
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Marcin Gołębiewski Mastitis krów mlecznych – przyczyny, skutki, zapobieganie, leczenie Streszczenie: Stan zapalny gruczołu mlekowego jest jedną z najbardziej uciążliwych i najkosztowniejszych schorzeń krów mlecznych. Szczególnie uciążliwe dla hodowców są subkliniczne formy mastitis. Zapalenie gruczołu mlekowego u krów mlecznych wywoływane może być przez szerokie spektrum bakterii, chorobotw&oacu...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 4/2017
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Maria Baranowska, dr hab. inż. Justyna Żulewska, dr inż. Katarzyna Staniewska Jogurt grecki Streszczenie: W artykule przedstawiono historię jogurtu, w tym greckiego. Scharakteryzowano rozwiązania stosowane podczas istotnego etapu produkcji jogurtu greckiego, jakim jest zagęszczanie żelu jogurtowego, a także wskazano uwarunkowania produkcji jogurtu typu greckiego. Ustosunkowano się do problemu kwaśnej serwatki. Omówiono skład ora...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 3/2017
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Joanna Klepacka, dr inż. Ryszard Rafałowski, dr inż. Elżbieta Tońska Celowość i zakres walidacji metod analitycznych Streszczenie: Warunkiem prawidłowej pracy laboratorium analitycznego są wysokie kwalifikacje personelu, właściwe wyposażenie oraz stosowanie odpowiednich procedur analitycznych. Niezależnie od tego, czy korzysta się z metod opublikowanych w postaci norm, czy opracowuje się własną metodykę badawczą, należy okresowo sprawd...