Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

11.01.2021
Przegląd mleczarski 3/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Wymagania ISO 22000: 2018 – cz. 5 / Funkcjonowanie – nadzór nad monitorowaniem i pomiarami, weryfikacja, nadzór nad produktem i niezgodnościami Streszczenie: Artykuł jest kontynuacją cyklu opracowań dotyczących normy ISO 22000: 2018. W opracowaniu przedstawiono obszar wymagań normy ISO 22000 dotyczący funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, w zakresie nadzoru nad m...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 2/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. Zdzisław Żbikowski Nowe trendy w przetwórstwie żywności Streszczenie: W pracy przedstawiono niektóre nowe trendy w przetwórstwie żywności. Dotyczą one głównie technologii membranowej, nadkrytycznej płynnej i biotechnologii, szczególnie w odniesieniu do żywności funkcjonalnej, naturalnie wzbogaconej, probiotycznej i prebiotycznej. Słowa kluczowe: żywność, przetwórstwo, membrany, biotechnol...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 1/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab Zdzisław Żbikowski Nowe trendy w kontroli żywności Streszczenie: W przyszłości rozwój kontroli żywności opierać się będzie na szybkości, automatyce i dokładności metod analitycznych, przydatnych do uzyskania informacji dotyczących składu, konsekwencji przetwarzania oraz optymalizacji parametrów technologicznych. Słowa kluczowe: techniki molekularne, biosensory, techniki obrazowe New trends in food control Abstract:...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 12/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Agnieszka Kawecka Clean labels – zauważalny trend w branży spożywczej Streszczenie: Clean label jest dobrze widocznym trendem na rynku produktów spożywczych. Zauważalny jest wśród produktów takich jak słodycze, wyroby piekarskie i ciastkarskie, wędliny, a także produkty mleczarskie. Zyskuje on na popularności wraz ze zwiększającą się świadomością konsumentów i ich większą dbałością o zdrowie. Clean lab...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 11/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Joanna Olszak Innowacyjne składniki w przemyśle mleczarskim a regulacje prawne Streszczenie: Temat innowacyjności jest dziś jednym z najczęściej poruszanych w branży spożywczej. Poszukiwanie innowacyjnych składników lub nowych źródeł surowców wiąże się z ogromnymi nakładami inwestycyjnymi. Na rynku stale obecny jest trend naturalności, a żywność o prostym i przyjaznym składzie cieszy się coraz większą popularności...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 10/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Agnieszka Kawecka Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich Streszczenie: Opakowania stanowią istotny element ochrony, logistyki i promocji zapakowanych produktów. Jednak opakowania mogą także powodować zagrożenia natury fizycznej, biologicznej lub chemicznej, dlatego wymagania względem materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością za...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 9/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Aleksandra Kalińska, dr inż. Marcin Gołębiewski Jak wybrać krowę, czyli rasy mleczne w Polsce Streszczenie: Produkcja mleka i hodowla bydła to jedne z najważniejszych elementów polskiego rolnictwa. Pierwsze próby doskonalenia genetycznego bydła w Polsce miały miejsce już w XVI wieku. Dzięki temu w naszym kraju możemy spotkać krowy o różnym potencjale genetycznym, co daje producentom możliwość odpowiedniego doboru rasy...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 8/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Chemiczne aspekty higieny żywności – pozytywne chemiczne składniki mleka – cz. 3 / Składniki mineralne – wapń, magnez, sód i potas Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy wybranych składników mineralnych – wapnia, magnezu, sodu i potasu, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania organizmu człowieka i muszą być dostarczane wraz z pożywienie...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 7/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Sebastian Niestępski, dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz metody ich oczyszczania Streszczenie: Przemysł mleczarski jest prężnie rozwijającym się działem gospodarki spożywczej. Zwiększenie produkcji przetworów mlecznych skutkuje wzrostem generowania ścieków poprodukcyjnych. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokimi ładunkami zanieczyszczeń m.in. związków azo...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 6/2018
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Marlena Piekut Tradycyjne i regionalne produkty w opinii i zachowaniach płockich studentów Streszczenie: Celem opracowania było zdiagnozowanie zachowań konsumenckich względem żywności tradycyjnej i regionalnej wśród studentów. Zakres badań obejmował określenie sposobu definiowania terminów żywność tradycyjna i żywność regionalna, wyboru kanałów informacji o tej żywności, motywów jej zakupu, oko...