Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

11.01.2021
Przegląd mleczarski 1/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, mgr inż. Urszula Stęplewska, dr inż. Elżbieta Polak Ślad wodny jako parametr oceny wykorzystania wody w przemyśle Streszczenie: W artykule przedstawiano koncepcję wyznaczania śladu wodnego. Zdefiniowano kategorie tego parametru i omówiono je na konkretnych przykładach. Omówiono założenia i analizę śladu wodnego produktów mleczarskich (mleko, śmietana, serwatka, ser, maślanka i...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 12/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Krzysztof Siemianowski Serki ziarniste – proces produkcji i asortyment Streszczenie: Serki ziarniste produkowane są z mleka odtłuszczonego, poddanego pasteryzacji. Mleko po osiągnięciu temperatury krzepnięcia jest zaprawiane kulturami bakterii fermentacji mlekowej. Bardzo często dodatkowo dodawane jest chlorek wapnia i preparat enzymatyczny. Skrzep po pokrojeniu i wydzieleniu serwatki jest mieszany i stopniowo podgrzewany, a pow...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 11/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Joanna Kazimierowicz, prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński Innowacyjna technologia intensyfikowania fermentacji metanowej mleczarskich osadów ściekowych Streszczenie: Celem badań było określenie wpływu niskotemperaturowego kondycjonowania (NKZDW) nadmiernego osadu ściekowego mleczarskiego (OŚM) z wykorzystaniem zestalonego ditlenku węgla (ZDW) na wydajność fermentacji metanowej (FM). Stwierdzon...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 10/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Agnieszka Kawecka Współczesne trendy na rynku żywności oraz ich wpływ na projektowanie i innowacje w opakowaniach Streszczenie: Rosnące wymagania konsumentów w odniesieniu do jakości żywności powodują presję na producentach wprowadzania innowacyjnych produktów spożywczych, zapakowanych w opakowania podkreślające nowatorski i wyjątkowy charakter oferowanych dóbr. Obecnie identyfikuje się kilka istotnych trend...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 9/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Anna Garczewska-Murzyn Ricotta – ser znany i nieznany Streszczenie: W artykule przedstawiono pochodzenie serów typu ricotta, ich technologię produkcji oraz wartości odżywcze. Wykazano wpływ zastosowanej technologii na zawartość wapnia w gotowym produkcie oraz wpływ innych, równocześnie występujących składników na biodostępność, wchłanianie wapnia w organizmie człowieka. Sery typu ricotta zostały ukazane jako...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 8/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska Żywność ekologiczna i konwencjonalna w aspekcie bezpieczeństwa żywności Streszczenie: Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku na arenie międzynarodowej zaczęto interesować się problematyką zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Niewątpliwie ważną kategorią produktów, które mają istotny wpływ na środowisko, są produkty spożywcze. Intensywne rolnictwo nastawione głównie na...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 7/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy inż. Arleta Bieniek, inż. Gabriela Golanowska Koszty opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym Streszczenie: W niniejszym artykule poruszono kwestie czynników składających się na koszty opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym. Opisano elementy, które mają wpływ na cenę opakowania oraz te, które są istotne z punktu widzenia utrzymania odpowiedniej jakości produktów zapakowanych. Przybliżono cechy, które składają s...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 6/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Małgorzata Czatzkowska, dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM Rola wody w zapewnieniu mikrobiologicznej jakości procesów produkcji i przetwórstwa mleka Streszczenie: Woda, wykorzystywana w dużych ilościach przez zakłady mleczarskie, jest medium, odgrywającym znaczącą rolę w higienie produkcji oraz bezpieczeństwie żywności. Woda wykorzystywana w procesach technologicznych, powinna charakteryzować się właściwą jakością mikrobiologi...
11.01.2021
Przegląd Mleczarski 5/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Wirusowe – chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia żywności, w tym mleka i jego przetworów z uwzględnieniem zagrożenia chorobami zakaźnymi Streszczenie: Celem niniejszej pracy było przedstawienie wirusa jako szczególnego mikroorganizmu będącego w ujęciu chemicznym – nieożywioną cząsteczką i w ujęciu biologicznym – żywym organizmem wraz ze zwróceniem uwagi na źródła wi...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 4/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Natalia Kozik Opakowanie ma znaczenie – trendy 2020 Streszczenie: Spośród wielu narzędzi oddziałujących na kupującego w punkcie sprzedaży, to opakowanie jest tym najważniejszym i stanowi kluczowy element systemu komunikacji marketingowej, traktowany jako system znaków. Jest kanałem przekazu, który stanowi nośnik zakodowanej informacji o produkcie. Odgrywa istotną rolę podczas podejmowania przez konsumenta tzw. decyzji...