Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

08.01.2021
Przegląd mleczarski 3/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy dr Agnieszka Olejnik-Schmidt, mgr inż. Marcin Kuprewicz, dr hab. Marcin Schmidt Bakteriofagi – narastający problem w przemyśle mleczarskim Streszczenie: Fermentowane produkty mleczne mają bardzo duży udział w światowej produkcji biotechnologicznej. Procesy technologiczne w tej branży opierają się na zastosowaniu kultur starterowych do zakwaszania mleka oraz uzyskania pożądanejtekstury, zapachu i smaku. Wykorzystywane w tych procesach bak...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 2/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Joanna Klepacka, dr inż. Ryszard Rafałowski Zasady dotyczące pobierania próbek mleka i produktów mlecznych do analiz laboratoryjnych Streszczenie: Prawidłowe pobieranie próbek do badań laboratoryjnych jest kluczowe dla wyciągnięcie odpowiednich wniosków dotyczących jakości produktu. Nie jest ekonomicznie zasadne przeznaczanie do badań dużej ilości materiału, dlatego z produktu należy pobierać próbki d...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 1/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Maria Baranowska, dr inż. Katarzyna Staniewska Kluczowe trendy w rozwoju żywności Streszczenie: Obecnie w rozwoju żywności i żywienia oraz kształtowaniu konsumpcji można wyodrębnić 10 długoterminowych trendów zdefiniowanych zgodnie z potrzebami konsumentów i opartych na badaniach naukowych. Znajomość i analiza trendów ułatwia przedsiębiorstwom branży spożywczej podejmowanie dobrych decyzji o innowacjach produktowyc...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 12/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW Koncentracja – kluczowa kwestia rozwoju przemysłu mleczarskiego Streszczenie: Polski sektor mleczarski zajmuje istotną pozycję w Unii Europejskiej oraz w krajowym systemie agrobiznesu. Celami artykułu są: porównanie polskiego sektora mleczarskiego z mleczarstwem wybranych krajów UE, ukazanie dystansu w zakresie konsolidacji przetwórstwa mleka i dyskusja zasadności przyspieszenia pr...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 11/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Agnieszka Obiedzińska Skutki incydentów żywnościowych w branży mleczarskiej Streszczenie: Ze względu na swój skład mleko i produkty mleczne są dobrą pożywką do wzrostu wielu mikroorganizmów, w tym drobnoustrojów patogennych. Ponieważ produkty mleczne stanowią duży udział w diecie Polaków, mogą być także potencjalnym źródłem choroby odżywnościowej. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 10/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Dominika Średnicka-Tober Walory odżywcze mleka i przetworów mlecznych z produkcji ekologicznej Streszczenie: Rolnictwo ekologiczne, w tym także ekologiczna produkcja mleczarska, zyskuje zaufanie coraz większej rzeszy producentów oraz konsumentów na całym świecie. Wielu kupujących wybiera produkty ekologiczne, postrzegając je jako bardziej naturalne, charakteryzujące się wyższą wartością odżywczą i pozbawione niebez...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 9/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Półkowe i inne opłaty pozamarżowe z perspektywy sądów Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie linii orzeczniczej sądów w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na pobieraniu przez sieci handlowe opłat pozamarżowych od dostawców, z uwzględnieniem ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego w tym zakresie. W artykule wskazano również n...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 8/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Chemiczne aspekty higieny żywności cz.12 / Chemiczne związki szkodliwe w mleku i w produktach mleczarskich w wyniku stosowania substancji myjących i dezynfekujących (sanitujących) Streszczenie: W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące powstawania zabrudzeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w mleczarstwie. Uwzględniono poszczególne etapy od pozyskiwania mleka w oborze do jego prz...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 7/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Przechowywanie mleka i produktów mleczarskich Streszczenie: Artykuł prezentuje warunki prawne w zakresie przechowywania surowego mleka oraz produktów mleczarskich, ustanowione przede wszystkim w ustawodawstwie unijnym – w rozporządzeniu 852/2004 oraz rozporządzeniu 853/2004. Storage of milk and dairy products Abstract: The article demonstrates legal conditions for storing raw milk and dairy products, s...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 6/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Fałszowanie produktów mlecznych w świetle aktualnego orzecznictwa organów kontroli oraz sądów Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienie fałszowania żywności, w tym produktów mlecznych z perspektywy obowiązujących uregulowań prawnych oraz ostatniego orzecznictwa administracyjnego i sądowego. Adulteration of dairy products in light of current jurisprudence Abstract: The article presents the i...