Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

08.01.2021
Przegląd mleczarski 6/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Fałszowanie produktów mlecznych w świetle aktualnego orzecznictwa organów kontroli oraz sądów Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienie fałszowania żywności, w tym produktów mlecznych z perspektywy obowiązujących uregulowań prawnych oraz ostatniego orzecznictwa administracyjnego i sądowego. Adulteration of dairy products in light of current jurisprudence Abstract: The article presents the i...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 5/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy dr Barbara Hadryjańska Rekomendacje dla przedsiębiorstw mleczarskich dotyczące wdrażania działań ekologizacyjnych w warunkach zrównoważonego rozwoju Streszczenie:: W artykule przedstawiono wyniki badań i ich omówienie dotyczące procesu ekologizacji zakładów mleczarskich. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa mleczarskie wdrażają działania, które składają się na proces ekologizacji. Wydaje się to być podstawowym warunkie...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 4/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. Grażyna Cichosz, mgr inż. Marika Kowalska Innowacyjne produkty mleczarskie w profilaktyce otyłości i cukrzycy Streszczenie: Innowacyjne serki, jogurty oraz desery charakteryzują się wysoką zawartością węglowodanów przy niskiej zawartości białka, wapnia i witamin. Jest to typowa „śmieciowa żywność”, o co najmniej wątpliwej wartości odżywczej i aktywności biologicznej. Wysokowęglowodanowe pseudomleczarskie produk...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 3/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Ochrona prawna innowacji w branży mleczarskiej – wybrane zagadnienia Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane środki ochrony prawnej w odniesieniu do produktów innowacyjnych, które mogą mieć zastosowanie w branży mleczarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Abstract: The article presents selected legal remedies with refe...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 2/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska, mgr inż. Mariusz Śliwiński Wybrane metody wykrywania melaminy i kwasu cyjanurowego w mleku i produktach mleczarskich Streszczenie: Melamina (MEL) w mleku, preparatach dla niemowląt, karmie dla zwierząt domowych jest traktowana jako zafałszowanie i w związku z tym stanowi przedmiot wielu ostatnio wykonanych badań. Praca przeglądowa koncentruje się na metodach analitycznych wykrywania pozostałości MEL w...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 1/2015
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Katarzyna Staniewska, dr Dominika Jakubowska Projektowanie opakowań do żywności – między emocjami a prawem Streszczenie: Nowe opakowanie, zanim zmierzy się z rzeczywistością i pojawi się na półce sklepowej, musi spełnić wymogi techniczne, technologiczne oraz prawne. Ponadto powinno także przejść testy marketingowe, związane ze wzbudzaniem zainteresowania, emocji oraz rozpoznawalnością wśród potencjalnych odbiorc&oac...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 12/2014
Spis treści | Zamów u wydawcy Mgr Marlena Żarnecka Prawo żywnościowe w 2014 roku – istotne zmiany Streszczenie: Celem artykułu jest podsumowanie najistotniejszych zmian w otoczeniu prawnym dla środków spożywczych, w tym mleka i produktów mleczarskich, które miały miejsce w roku 2014. W artykule zostały wskazane regulacje uchwalone w 2014 roku, jak i przepisy, które – choć uchwalone wcześniej – zaczęły (lub zaczną) być stosowane...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 11/2014
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Wprowadzenie do obrony żywności (food defense) Streszczenie: Intencjonalne skażenie środków spożywczych, polegające na świadomym wprowadzeniu do żywności szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych, fizycznych i radiologicznych, może być efektem aktów sabotażu, terroryzmu żywnościowego lub odwetu. W artykule opisano podstawy obrony żywności związane z identyfikacją w łańcuchu żywnościowym obsz...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 10/2014
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Marlena Piekut Zaspokoić potrzeby europejskiego konsumenta Streszczenie: Celem artykułu było przedstawienie uwarunkowań konsumpcji w krajach UE. Znajomość cech wspólnych europejskich konsumentów oraz odmienności w ich zachowaniach pozwala przedsiębiorcom na lepsze dostosowanie swoich produktów do tych rynków. Satisfying the needs of the European consumer Abstract: The purpose of the article was to present t...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 9/2014
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Wymagania higieniczne dla budynków i pomieszczeń związanych z przetwórstwem mleka Streszczenie: W artykule przedstawiono wymagania dla budynków i pomieszczeń związanych z produkcją przetworów mlecznych. Wszystkie wymagania zostały zdefiniowane w oparciu o obligatoryjne przepisy prawa żywnościowego UE i Polski oraz na podstawie dobrowolnych wytycznych zawartych w krajowych i międzynarodowych...