Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

08.01.2021
Przegląd mleczarski 12/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Białe certyfikaty w branży mleczarskiej / Urzędowa kontrola żywności w orzecznictwie sądowym i nie tylko Streszczenie: Artykuł omawia kilka przykładów w ramach ostatniego orzecznictwa sądowego dotyczącego produktów wytwarzanych w sektorze mleczarskim. Ponadto zaprezentowano również wnioski raportu z audytu przeprowadzonego przez NIK w organach inspekcji odpowiedzialnych za urzędową kontrolę żywność w P...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 11/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Białe certyfikaty w branży mleczarskiej Streszczenie: Artykuł prezentuje informacje dotyczące systemu białych certyfikatów w Polsce, dotyczących efektywności energetycznej, wraz z uwzględnieniem nowych regulacji w tym zakresie obowiązujących od 1 października 2016 r. White certificates in milk industry Abstract: The article presents an overview with regard to system of white certificates in Poland, pertaining to en...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 10/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy dr hab. inż. Justyna Żulewska, dr inż. Adriana Łobacz, dr inż. Jarosław Kowalik Sery z mleka surowego Streszczenie: Celem artykułu było przedstawienie informacji dotyczącej jakości sensorycznej, mikrobiologicznej i postępu w zakresie produkcji serów z mleka niepasteryzowanego, które zyskują popularność wśród konsumentów. Opisano zmiany, jakie zaszły w aspekcie higieny pozyskiwania mleka i przygotowania surowca oraz...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 9/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Trochę aktualności w prawie żywnościowym Streszczenie: Artykuł w głównej mierze skupia się na zaprezentowaniu warunków prawnych dla materiałów/wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W artykule poruszane są również praktyczne kwestie związane z niedługim rozpoczęciem stosowania przepisów rozporządzenia 1169/2011 w zakresie informowania o wartości odżywczej, a także z możliw...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 8/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Joanna Olszak Wybrane aspekty znakowania substancji dodatkowych w żywności Streszczenie: Tematyka wykorzystania w żywności tzw. dodatków, czyli substancji dodatkowych, cieszy się od lat dużym zainteresowaniem podmiotów branży spożywczej. Częste aktualizacje wykazu dozwolonych dodatków, jak też zmiany specyfikacji poszczególnych substancji powodują, że producenci żywności przetworzonej muszą na bieżąco śledz...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 7/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy dr hab. inż. Michał Smoczyński Nowe trendy w gospodarce wodno-ściekowej w przemyśle mleczarskim Streszczenie: Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle mleczarskim stanowi istotny element procesu produkcyjnego. Z produkcją mleczarską wiąże się znaczne zużycie wody, a co za tym idzie duża ilość generowanych odpadów. Rosnące koszty wody o odpowiedniej jakości, rygorystyczne kontrole jej jakości oraz potrzeba utylizacji ścieków mogą mie...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 6/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz Nowoczesne opakowania produktów mleczarskich Streszczenie: W pracy przedstawiono przegląd nowoczesnych metod pakowania określanych jako pakowanie aktywne oraz pakowanie inteligentne. Podano charakterystykę tego rodzaju opakowań oraz wskazano na możliwość ich zastosowania do pakowania produktów mleczarskich. Wskazano, że postęp w nanotechnologiach wykorzystywanych w wytwarzaniu materiałó...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 5/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr Marlena Żarnecka Wymogi higieniczne w zakresie mleka i produktów mleczarskich Streszczenie: Artykuł prezentuje wymogi prawne w zakresie higieny środków spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem mleka i produktów mleczarskich w świetle ustawodawstwa unijnego – rozporządzenia 852/2004 oraz rozporządzenia 853/2004 oraz ostatniego orzecznictwa sądowego. Hygiene requirements for milk and dairy products Abstra...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 4/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. Władysław Chojnowski Czynniki wpływające na jakość solanki w produkcji serów Streszczenie: W większości zakładów mleczarskich produkujących sery, do ich solenia używana jest solanka. W procesie tym bardzo ważną rolę odgrywają właściwości fizykochemiczne solanki oraz jej jakość mikrobiologiczna. W artykule opisano rolę stosowania solanki w technologii serowarskiej. Szczegółowo przedstawiono metody solenia ser&...
08.01.2021
Przegląd mleczarski 3/2016
Spis treści | Zamów u wydawcy dr Agnieszka Olejnik-Schmidt, mgr inż. Marcin Kuprewicz, dr hab. Marcin Schmidt Bakteriofagi – narastający problem w przemyśle mleczarskim Streszczenie: Fermentowane produkty mleczne mają bardzo duży udział w światowej produkcji biotechnologicznej. Procesy technologiczne w tej branży opierają się na zastosowaniu kultur starterowych do zakwaszania mleka oraz uzyskania pożądanejtekstury, zapachu i smaku. Wykorzystywane w tych procesach bak...