Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

05.11.2021
Przegląd mleczarski 11/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Tłuszcz roślinny jako zamiennik tłuszczu w produktach mleczarskich – korzyści czy raczej kierunek wątpliwy w żywieniu człowieka? Streszczenie: Celem opracowania jest przybliżenie problemu istotnego w żywieniu człowieka związanego ze stosowaniem zamienników składników żywności, w tym również mleka i produktów mleczarskich. Omówiono chemiczne zamienniki i dodatki wp...
29.09.2021
Przegląd mleczarski 10/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. .Smoczyński Opakowania mleka spożywczego i produktów mleczarskich – historia, stan obecny oraz innowacyjne propozycje Streszczenie: Celem artykułu jest próba spojrzenia na opakowania żywności, w tym wyjątkowo ważnej grupy artykułów codziennej konsumpcji, którą tworzy mleko spożywcze i przetwory mleczne. Zdefiniowano opakowanie i przedstawiono główny zarys stosowanych system&...
30.08.2021
Przegląd mleczarski 9/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Aleksandra Purkiewicz, dr inż. Joanna Ciborska Wartość odżywcza mleka i jego przetworów – istotny element świadomości żywieniowej konsumenta Streszczenie: Wartość odżywcza żywności stanowi kryterium wyboru produktu spożywczego przez konsumenta. Współczesny konsument zwraca większą uwagę na skład i jakość produktów spożywczych. Wartość odżywcza mleka oraz produktów mleczarskich różni się od sieb...
09.08.2021
Przegląd mleczarski 8/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Pasteryzacja mleka jako kluczowy środek nadzoru nad zagrożeniami mikrobiologicznymi wpływającymi na zdrowie publiczne Streszczenie: Pasteryzacja jest podstawowym środkiem kontroli w opanowywaniu mikrobiologicznych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, który jest stosowany w większości branż przemysłu spożywczego. Artykuł stanowi kompendium wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów tego zabiegu w k...
06.07.2021
Przegląd mleczarski 7/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Patrycja Cichońska Przegląd metod wykrywania pozostałości antybiotyków w mleku Streszczenie: Antybiotyki stanowią środki przeciwdrobnoustrojowe, które są stosowane w hodowli bydła mlecznego od ponad trzech dekad. W większości mleczarni antybiotyki są regularnie podawane krowom w dwóch celach – leczenia (doraźnie w czasie infekcji) i profilaktyki (jako środek zapobiegawczy). Niezwykle istotnym kryterium kwali...
07.06.2021
Przegląd mleczarski 6/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Patrycja Cichońska Rola różnych kanałów reklamy w promocji produktów mleczarskich Streszczenie: Działania promocyjne w branży spożywczej są nieodzownym elementem marketingowych strategii przedsiębiorstw, które prowadzą do zwiększenia zainteresowania i sprzedaży produktów. Jednym z najważniejszych elementów promocji produktu jest reklama. Dla odpowiedniego ukierunkowania działań reklamowych na...
05.05.2021
Przegląd mleczarski 5/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Mleczarstwo na świecie i w Polsce w XXI wieku – koncentracja hodowli, pozyskiwania oraz przetwórstwa mleka – implikacje technologiczne, konsumenckie i środowiskowe Streszczenie: Celem opracowania jest próba spojrzenia na mleczarstwo świata w XXI wieku, szczególnie w pierwszych jego dekadach, z uwzględnieniem przemian zachodzących w polskim mleczarstwie. Przedstawiono akt...
30.03.2021
Przegląd mleczarski 4/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Niszczenie drobnoustrojów w różnych środowiskach, sterylizacja termiczna i chemiczna – przydatność i zagrożenia w utrwalaniu żywności Streszczenie: W pracy zwrócono uwagę na proces sterylizacji stosowany do ograniczenia lub całkowitej likwidacji drobnoustrojów w określonym środowisku. Przybliżono istotny w higienie żywności problem dotyczący możliwych metod walki ze szko...
02.03.2021
Przegląd mleczarski 3/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Chemiczne substancje przeciwbakteryjne w mleku – zagrożenie procesów technologicznych, zdrowia konsumentów i środowiska Streszczenie: W pracy przedstawiono ważny w higienie żywności problem chemicznych substancji o działaniu przeciwbakteryjnym, które mogą występować w mleku surowym. Przybliżono definicje, charakterystykę chemiczną i właściwości fizyczne substancji przeciwbakter...
29.01.2021
Przegląd mleczarski 2/2021
Spis treści | Zamów u wydawcy dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW Ocena składu mleka surowego i biochemicznych wskaźników referencyjnych krwi jako narzędzia diagnostyczne w przypadku chorób metabolicznych u krów użytkowanych mlecznie Streszczenie: Choroby metaboliczne to grupa schorzeń, których przyczyną są zaburzenia w skomplikowanych szlakach przemian jednych substancji w inne, czyli w tzw. blokach szlaków metabolicznych. Te zaburzenia...