Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

05.06.2023
Przegląd mleczarski 6/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Plan HACCP w przetwórstwie mleka – cz. 2 Identyfikacja i monitorowanie CCP/OPRP Streszczenie: Identyfikacja CCP i OPRP oraz monitorowanie tych punktów stanowią kluczowe obszary determinujące skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywnością bazującego na zasadach HACCP Komisji Kodeksu Żywnościowego (CAC) FAO/WHO. W artykule opisano najważniejsze wytyczne do identyfikacji CCP i OPRP, a t...
09.05.2023
Przegląd mleczarski 5/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Agnieszka Kawecka Trendy w projektowaniu opakowań w 2023 roku Streszczenie: Projektowanie opakowań stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw branży spożywczej, ze względu na mnogość i kompleksowość funkcji pełnionych przez opakowania. Dodatkowo zmiany rynkowe, mody i oczekiwania konsumentów stanowią dodatkowe wyzwanie i potrzebę częstej zmiany warstwy wizualnej opakowań. Determinanty wpływające na współczesne opakowania mają z...
05.04.2023
Przegląd mleczarski 4/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Wiśniewski Patryk, mgr Zarzecka Urszula Właściwości funkcjonalne bakterii fermentacji mlekowej (LAB) w produkcji wyrobów mleczarskich Streszczenie: W artykule omówiono wykorzystanie mikroorganizmów w produkcji mleczarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii fermentacji mlekowej (LAB) i ich właściwości funkcjonalnych w produkcji wyrobów mleczarskich. LAB odpowiadają nie tylko za nadawanie odpowie...
13.03.2023
Przegląd mleczarski 3/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy Marta Roguska Aspekty prawne reklamy w świetle regulacji unijnych i krajowych Streszczenie: Artykuł poświęcony jest problematyce znakowania i reklamy produktów spożywczych, wśród których swoje miejsce mają również produkty mleczarskie. Europejski rynek artykułów spożywczych, w ramach działań harmonizacyjnych, zmierzających do jego ujednolicenia, doczekał się stworzenia szeroko rozumianego prawa żywnościowego,...
31.01.2023
Przegląd mleczarski 2/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Justyna Tarapata, mgr inż. Monika Małkowska-Kowalczyk, dr inż. Adriana Łobacz, dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM Nietermiczne metody przetwarzania żywności: wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktów mleczarskich Streszczenie: W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i wydłużenia terminu przydatności do spożycia, w przemyśle mleczarskim wykorzystywane są głównie termiczne metody utrwalania produktów,...
16.01.2023
Przegląd mleczarski 1/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w pozyskiwaniu mleka surowego Streszczenie: Mleko surowe może być źródłem wielu zanieczyszczeń biologicznych, chemicznych i alergenowych, co ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mleka spożywczego i przetworów mlecznych. W artykule scharakteryzowano ww. grupy zagrożeń bezpieczeństwa żywności związane z produkcją i pozyskiwaniem mleka surowego oraz wskazano najistotniej...
05.12.2022
Przegląd mleczarski 12/2022
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Justyna Tarapata, mgr inż. Monika Małkowska-Kowalczyk, dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM Jak ujarzmić fouling membran filtracyjnych?/ Modelowanie natężenia przepływu permeatu podczas filtracji membranowej  w produkcji mleczarskiej Streszczenie: Zjawisko zarastania membran (ang. fouling) powodowane osadzaniem cząstek na ich powierzchni lub we wnętrzu porów membrany jest nadal jednym z głównych ograniczeń wykor...
03.11.2022
Przegląd mleczarski 11/2022
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Paszczyk Beata Jogurt naturalny czy wzbogacany? Porównanie profilu kwasów tłuszczowych Streszczenie: Przeprowadzone badania miały na celu porównanie profilu kwasów tłuszczowych w dostępnych w handlu detalicznym jogurtach. Materiał do badań stanowiły jogurty naturalne (6 próbek) oraz jogurty z dodatkami, w tym jogurty z dodatkiem musli (2 próbki), jogurt 7 zbóż (2 próbki), jogurt 8...
10.10.2022
Przegląd mleczarski 10/2022
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Adriana Łobacz, dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM Miedź – właściwości i znaczenie w przetwórstwie mleka Streszczenie: Praca dotyczy znaczenia miedzi w produkcji serowarskiej. Przedstawiono zawartość miedzi w mleku i produktach mleczarskich. Przytoczono wyniki badań naukowych dotyczących wpływu miedzi na różne grupy drobnoustrojów.  Słowa kluczowe: miedź, sery typu szwajcarskiego, przeżywalność bak...
12.09.2022
Przegląd mleczarski 9/2022
Spis treści | Zamów u wydawcy dr n. wet. inż. Polak-Śliwińska Magdalena Dodatki do żywności – emulgatory i stabilizatory w produktach mleczarskich Streszczenie: Żywność jest najważniejszą, podstawową potrzebą życia każdego człowieka, gdyż dostarcza organizmowi energię i składniki odżywcze, niezbędne do wzrostu i prawidłowego rozwoju, zachowania sił witalnych oraz aktywności fizycznej. Wiele produktów spożywczych jest nietrwałych z natury i wymaga ochrony do mo...