Bezpieczeństwo jako priorytet dla niezawodnego dozowania płynnych substancji chemicznych Artykuły firmy Kontakt do firmy

26.10.2023

DULCODOS SAFE-IBC jest specjalnym stanowiskiem dozowania i opróżniania dużych pojemników do przewozu luzem /Intermediate Bulk Container (IBC)/ z prawie całkowitym opróżnianiem resztkowym.

Pojemnik IBC jest ustawiany i mocowany przez klienta w wannie wychwytowej na przewidzianej w tym celu, pochylonej lekko do przodu powierzchni. Następnie, za pomocą szczelnych złączek bezpieczeństwa i węży, należy połączyć pojemnik IBC ze zbiornikiem pośrednim o objętości ok. 200 l, zamontowanym z lewej strony wanny wychwytowej. Alternatywnie można zamówić stanowisko z rurą stojakową i objętością rezerwową ok. 60 l.

Taka objętość buforowa zabezpiecza ciągłość procesu w trakcie wymiany pojemnika IBC. Ponadto, wymianę pojemnika IBC można lepiej zaplanować dzięki optycznemu wskaźnikowi poziomu oraz pomiarowi poziomu napełnienia z komunikatem alarmowym. Stanowisko jest wyposażone w otwór inspekcyjny do prac konserwacyjnych i przeglądów.

W celu przeprowadzenia niezawodnego dozowania można, postępując zgodnie z wymaganiami procesowymi, z przodu zbiornika pośredniego zamontować kompaktowe stanowisko dozowania. Stanowisko może być wyposażone w jedną lub w dwie pompy elektromagnetyczne lub w jedną pompę silnikową.

W razie potrzeby można skonfigurować większe stanowiska dozowania, w wersji do bocznego montażu ściennego lub ustawienia na podłodze.

Źródło i fot.: ProMinent