Na czym polega dezynfekcja wody pitnej? Artykuły firmy Kontakt do firmy

13.11.2023

Woda pitna jest niezbędna do prawidłowej realizacji procesów w przemyśle spożywczym. Restrykcyjne normy wymagają od producentów zapewnienia najwyższego stopnia higieny. Dezynfekcja wody oraz zbiorników wody pitnej jest podstawowym warunkiem przestrzegania tych przepisów. Na czym dokładnie polega dezynfekcja wody pitnej i jakie metody dezynfekcji wyróżniamy?

Czym jest proces dezynfekcji?
Dezynfekcja to proces polegający na niszczeniu formy wegetatywnej mikroorganizmów, w tym przypadku nie ma jednak konieczności wyjałowienia, czyli usunięcia formy przetrwalnikowej. Dezynfekcji poddaje się powierzchnie, przedmioty oraz substancje, które mogły zostać skażone bakteriami, wirusami, grzybami lub pasożytami. Metody dezynfekcji i środki do dezynfekcji wody pitnej zostają dobrane na podstawie rodzaju substancji, stopnia skażenia oraz oczekiwanego efektu. Zbyt mała ilość środków dezynfekujących może powodować selekcję odpornych organizmów, a zbyt duża wcale nie musi okazać się bardziej skuteczna, dlatego kluczowym aspektem prawidłowej dezynfekcji jest staranne dobranie rozwiązania umożliwiającego precyzyjne dozowanie środków dezynfekujących. W przemyśle spożywczym oprócz dezynfekcji samej wody regularnym procesem jest także czyszczenie i dezynfekcja zbiorników wody pitnej

Metody dezynfekcji wody pitnej
Wyróżnia się kilka skutecznych metod dezynfekcji stosowanych w zależności od stopnia zanieczyszczenia cieczy oraz oczekiwanego efektu. Powszechne w dezynfekcji wody pitnej są zarówno sposoby chemiczne, jak i fizyczne.

Chlorowanie wody pitnej
Chlorowanie wody pitnej jest jedną z najpopularniejszych metod dezynfekcji wody i charakteryzuje się wysoką skutecznością. Coraz częściej standardowo stosowany chlor gazowy zostaje zastąpiony przez dwutlenek chloru – silnie reagujący gaz, który ze względu na swoją niestabilność musi być na bieżąco wytwarzany w miejscu zastosowania. Chlorowanie wody przy użyciu dwutlenku chloru wykazuje szereg zalet. Siła dezynfekcji ulega zwiększeniu przy wzroście wartości pH, a środek dezynfekujący przez długi czas pozostaje stabilnie w rurociągach i zapewnia ochronę mikrobiologiczną wody przez wiele dni. W przypadku dwutlenku chloru nie powstają również chlorofenole ani trihalogenometany.

Ozonowanie wody pitnej
Ozon należy do najsilniejszych środków do dezynfekcji wody pitnej. Niszczy drobnoustroje, nie zmieniając jednocześnie smaku ani zapachu wody. Charakteryzuje się stosunkowo krótką trwałością, a efektywność dezynfekcji poprzez ozonowanie zależy od pH oraz temperatury wody.

Dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym
Dezynfekcja promieniowaniem UV to proces dezynfekcji wody odbywający się bez użycia chemii. Naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym, zwłaszcza UV-C o długości fal w zakresie 240 do 280 Nm narusza bezpośrednio DNA niezbędne do życia bakterii. Zainicjowana w ten sposób reakcja fotochemiczna niszczy informację genetyczną, a bakterie tracą zdolność do rozmnażania i zostają zniszczone. Promieniowanie UV pozwala zniszczyć nawet pasożyty takie jak cryptosporidium lub giardia, odporne na chemiczne środki dezynfekcyjne.

Elektroliza – opis procesu
Elektroliza to proces polegający na wytworzeniu z soli (NaCl) chloru, wodoru i ługu sodowego przy zastosowaniu prądu elektrycznego. W przypadku elektrolizy z komorą otwartą (elektroliza rurowa) reakcja elektrochemiczna przebiega w komorze, w której wytworzony chlor gazowy reaguje natychmiast z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, tworząc podchloryn sodowy. Jako roztwór soli stosuje się nasyconą solankę, która jest wytwarzana w oddzielnym zbiorniku z soli o zdefiniowanej jakości. Natomiast w przypadku elektrolizy membranowej reakcja następuje w dwóch komorach elektrod oddzielonych membraną, dzięki czemu świeżo wytworzony chlor aktywny jest oddzielony od wodnego roztworu wodorotlenku sodu.

Ultrafiltracja
Ultrafiltracja jest jednym z procesów filtracji membranowej, czyli techniki usuwania cząsteczek i soli poprzez separację przy użyciu półprzepuszczalnych membran. W przypadku ultrafiltracji filtrowane są cząsteczki o wielkości 0,1 – 0,01 µm (lub 1000 – 500 000 Da), np. makromolekuły, bakterie, komórki, wirusy i proteiny.

Dulcoclean
Dezynfekcja wody i odkażanie zbiorników wody pitnej – co jeszcze trzeba wiedzieć?
Zarówno dezynfekcja wody, jak i odkażanie zbiorników wody pitnej wymaga zastosowania specjalistycznych środków oraz narzędzi. Tylko precyzyjne dozowanie środków dezynfekujących zapewni oczekiwany efekt. Stosowane w przemyśle membranowe pompy dozujące pozwalają precyzyjnie dozować ciecze w obszarze uzdatniania wody oraz w procesach chemicznych, dzięki czemu proces dezynfekcji przebiega sprawnie i skutecznie, a zdezynfekowana woda pitna spełnia wysokie normy higieniczne.

Źródło i fot.: ProMinent