Pomiar przewodności i zmętnienia czujnikami Anderson-Negele, podczas procesów myjących CIP Artykuły firmy Kontakt do firmy

02.10.2020

Procesy myjące CIP są jednym z najważniejszych procesów do zachowania standardów higienicznych w mleczarstwie i browarnictwie. To dzięki tym procesom rurociągi i urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnej są czyszczone oraz zachowany jest wysoki standard higieniczny, bez konieczności demontażu linii. W większości zakładów produkcyjnych linie CIP są w pełni zautomatyzowane, gdzie kontrola poszczególnych etapów oraz stężeń substancji jest realizowana przez wyspecjalizowane czujniki dedykowane pod przemysł spożywczy. Zastosowanie odpowiednich czujników jest kluczowe dla optymalizacji procesów myjących w celu maksymalnej oszczędności wody i środków chemicznych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich standardów mycia. W tym celu do kontroli procesu CIP stosuje się między innymi czujniki przewodności i zmętnienia. Jednym z liderów w branży projektowania i produkcji takich urządzeń jest Niemiecka firma Anderson-Negele, która od ponad 40 lat dostarcza czujniki dedykowane pod aplikacje mleczarskie, browarnicze i przetwórstwa owocowo – warzywnego. Na Polskim rynku Anderson-Negele jest nieprzerwanie od 2008 roku reprezentowana przez firmę Merazet S.A., która jest wyłącznym dystrybutorem produktów Anderson-Negele w Polsce. Firma Anderson-Negele ma bogate doświadczenie w dostarczaniu mierników przewodności i zmętnienia do kontroli procesów czyszczących, a ich czujniki pracują przy procesach CIP na całym świecie.

Podczas procesu CIP konduktometry mogą być stosowane na kilku etapach. Jednym z kluczowych pomiarów jest rozdział faz środek czyszczący / woda, który ma miejsce w ostatnim etapie mycia. Konduktometr kontroluje przewodność przepływającego medium i określa, czy całość środka chemicznego została wypłukana z rurociągu. Dzięki temu otrzymujemy informacje, czy linia produkcyjna nadaje się do wznowienia produkcji. Rozdział faz za pomocą miernika przewodności może również być przydatny na liniach powrotnych środka czyszczącego. Konduktometr odpowiada wtedy za rozdział mediów (kwas/zasada/woda) do zbiorników magazynowych, w celu ich ponownego zastosowania. W czasach dzisiejszych uwarunkowań środowiskowych i zwracania uwagi na jak najmniejsze zużycie wody, instalacja konduktometru na powrotach CIP może dać znaczące oszczędności zarówno wody jak i środków chemicznych. Kolejny pomiar przewodności podczas procesów myjących jest realizowany przy kontroli stężenia środka chemicznego. Kontrola stężenia środka chemicznego ma kluczowy wpływ na przebieg procesu myjącego. Zbyt mała wartość środka spowoduje niedokładne umycie linii, natomiast zbyt duża ilość środka spowoduje zwiększenie zużycia środków chemicznych, co powoduj wzrost kosztów procesu mycia.

Do każdego z wyżej wymienionego celu można zastosować konduktometr ILM-4 firmy Anderson-Negele. Konduktometr dzięki swoim niewielkim wymiarom, może być zainstalowany nawet na rurociągach o małych średnicach oraz w miejscach gdzie jest niewiele miejsca, a odsunięta elektronika od miejsca pomiarowego powoduje wysoką odporność urządzenia na wysoką temperaturę podczas procesu myjącego. Oprócz wersji kompaktowej istnieje także możliwość wykonania konduktometru w wersji rozdzielnej, gdzie sonda jest zainstalowana w miejscu pomiarowym, a elektronika przetwarzająca dane zostaje zamontowana w szafie sterującej.  Konduktometr ILM-4 wyróżnia się bardzo szybką kompensacją temperatury, co powoduje szybki pomiar przewodności, nawet przy nagłych zmianach temperatury medium. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku rozdziału faz, gdzie zmiany temperatury mogą zachodzić w bardzo krótkim czasie. Zbyt długa kompensacja temperatury, może być przyczyną strat cennego surowca takiego jak woda czy środek chemiczny.

Alternatywnym rozwiązaniem dla pomiarów przewodności przy procesach CIP jest pomiar zmętnienia. Czujnik mętności działa na zasadzie emisji światła podczerwonego do przepływającego medium, a następnie pomiarze światła odbitego od molekuł znajdujących się w badanym medium. Dzięki temu określany jest stopień zmętnienia medium i otrzymujemy pomiar w jednostkach NTU lub EBC. W ofercie Anderson-Negele znajdują się dwa typy mętnościomierzy. ITM-51 służy do pomiaru mediów o mętności powyżej 200 NTU, a ITM-4 może pracować z mediami od 0 NTU. W procesach CIP, czujnik zmętnienia może być wykorzystany zarówno do rozdziału mediów na powrotnych rurociągach CIP (kwas/zasada/woda), jak i do kontroli poszczególnych faz mycia. Dzięki niezależnej od temperatury zasadzie działania, czas odpowiedzi czujnika wynosi <0,75 s. Wpływa to na jeszcze szybsze wykrywanie zamian poszczególnych faz i rodzaju przepływającego medium, co w połączeniu z wysoką dokładnością i powtarzalnością pomiarów daje bardzo duże oszczędności surowców i optymalizacje procesu mycia.

Źródło i fot.: Merazet