Spomlek dzieli się zyskiem Artykuły firmy Kontakt do firmy

09.11.2021

Ośmioro studentów z najwyższą średnią zdobytą na kierunkach związanych z hodowlą bydła mlecznego lub przetwórstwem żywności co miesiąc otrzyma po 500 zł stypendium ufundowanego przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek.

Program stypendialny Spomleku skierowany jest do członków Spółdzielni i ich dzieci, które uczą się na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych o profilu:

  • związanym z hodowlą bydła mlecznego i/lub produkcją mleka,
  • związanym z produkcją żywności i/lub przetwórstwem mleka,
  • oraz osiągnęły najlepsze wyniki w nauce, spośród nadesłanych do Spółdzielni zgłoszeń i uzyskały największą liczbę punktów w klasyfikacji ogólnej.

- Biznes odpowiedzialny społecznie ma społeczny obowiązek dzielić się zyskiem, które dobrze zainwestowane wraca do firmy. Spomlek jest firmą, która inwestuje w ludzi. Dofinansowanie do studiów, do nauki języka obcego, aktywizacja pracowników i angażowanie ich w prospołeczne działania są wpisane w nasze funkcjonowanie. Od kilkunastu lat również wspieramy studentów, których wykształcenie związane jest z naszą działalnością: produkcja mleka lub żywności. Widzimy, że choć niewielkie, jak na dzisiejsze czasy, nakłady finansowe na stypendia, dają studentom większe możliwości czy to w dokształcaniu się czy realizowaniu ich pasji - Edward Bajko, Prezes Zarządu.

W tym roku ośmioro studentów zakwalifikowało się do Programu stypendialnego SM Spomlek. Przez 9 miesięcy będą otrzymywać po 500 zł wsparcia. Na pewno będą to dobrze spożytkowane pieniądze.

Źródło i fot.: materiały prasowe Spomlek