Artykuły

11.07.2023
Przegląd mleczarski 7/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Marika Bielecka, inż. Agnieszka Michalska  Znaczenie mleka i jego przetworów w osiągnięciu globalnego celu „zero głodu” Streszczenie: Aktualnie, jednym z najpoważniejszych globalnych problemów, które należy rozwiązać, jest wyeliminowanie głodu oraz niedożywienia we wszystkich jego formach. Osiągnięcie tego celu jest kluczowym warunkiem dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Przewiduj...
21.06.2023
Światowa Premiera - Aseptyczny Rotacyjny Automat do Napełniania
Z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu informacje, ze podczas prestiżowych targów Interpack zaprezentowaliśmy naszą najnowszą technologię, pierwszą na świecie aseptyczną maszynę rotacyjną do napełniania i zamykania gotowych opakowań. To nowatorskie rozwiązanie TREPKO rewolucjonizuje proces pakowania aseptycznego, umożliwiając natychmiastową zmianę oprzyrządowania na inny format kubka za dotknięciem jednego przycisku, co czyni je niezwykle wygodnym i przyjaznym w użytkowaniu. JEDEN...
21.06.2023
Jak ustalić funkcję technologiczną dodatku do żywności?
Substancje dodatkowe stosowane jako dodatki do żywności muszą być zamieszczane w wykazie składników środka spożywczego ze wskazaniem nazwy lub numeru E dodatku oraz funkcji technologicznej, jaką pełni dany dodatek w produkcie (tak cz. C zał. VII rozporządzenia nr 1169/2011 [1]). Jeśli dodatek do żywności pełni jednocześnie kilka funkcji technologicznych w produkcie (np. jednocześnie zagęszcza i stabilizuje), to na etykiecie wskazuje się jego zasadniczą (główną) funkcję technologic...
21.06.2023
Pojemniki plastikowe w obiegu zamkniętym - praktyczne rozwiązania od grupy Utz dla magazynowania i logistyki
Bazując na doświadczeniu zespołu Georg Utz sp. z o.o. podpowiemy, jak w sposób świadomy wybierać pojemniki plastikowe wielokrotnego użytku, które wykorzystuje się w fabrykach w procesach logistycznych i transportowych. Najczęściej spotykamy je w przemyśle Automotive, handlu i e-commerce a także w branży spożywczej i transportowej. Korzystanie z tego typu rozwiązań sprzyja ekologii, za sprawą obiegu zamkniętego w gospodarce i zmniejsza poziom dwutlenku węgla w atmosferze....
14.06.2023
Propan – naturalny czynnik chłodniczy
Proces eliminacji z rynku europejskiego gazów HFC potocznie nazywanymi  freonami stosowanymi w chłodnictwie i klimatyzacji postępuje. Wpływ na ten proces mają czynniki, które można podzielić na grupy: legislacja europejska , najważniejsze to rozporządzenie F-gazowe znane przez wszystkich w naszej branży; przepisy lokalne , tu mam na myśli oprócz implementacji regulacji unijnych również centralny rejestr operatorów, kontrole WIOŚ , taryfikatory kar...
05.06.2023
Przegląd mleczarski 6/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Plan HACCP w przetwórstwie mleka – cz. 2 Identyfikacja i monitorowanie CCP/OPRP Streszczenie: Identyfikacja CCP i OPRP oraz monitorowanie tych punktów stanowią kluczowe obszary determinujące skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywnością bazującego na zasadach HACCP Komisji Kodeksu Żywnościowego (CAC) FAO/WHO. W artykule opisano najważniejsze wytyczne do identyfikacji CCP i OPRP, a t...
24.05.2023
Czy wstrzymanie wprowadzania produktu to to samo co wycofanie produktu z obrotu?
Wprowadzając na rynek produkty objęte wymogiem notyfikacji przedsiębiorcy muszą mieć świadomość ryzyka wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W czasie jego trwania – na co wskazuje art. 32 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[1] – właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny posiada kompetencję do wydania decyzji o czasowym wstrzymaniu wprowadzania środka spożywczego do obrotu lub wycofania go z obrotu do czasu zakończenia postępowania. Problematyczn...
24.05.2023
Protektor tekturowy to nie tylko nowa nazwa, to zupełnie innowacyjne podejście do produkcji
Protektor tekturowy to nie jest tylko nowa nazwa kątownika tekturowego. To zupełnie innowacyjne podejście do produkcji i chęć dorównania najlepszej zachodnio europejskiej jakości pod polską marką. Nasze Protektory produkujemy na bazie najlepszych dostępnych w Europie surowców. Papiery używane w naszej produkcji mają doskonałe parametry jakościowe a ich dobór zajął nam kilka lat. Kleje używane w naszej produkcji są ściśle wyselekcjonowane i dobrane do naszych linii produkcyj...
24.05.2023
WA 201 Kartoniarka zbiorcza, która optymalizuje proces produkcji
Możliwość pakowania produktów w karton zbiorczy typu: owijka (wrap around), tacka (tray), taca z pokrywą (tray&hood) Możliwość wykonania pokrywy kartonu do środka lub na zewnątrz Wymienny system grupowania dla różnych układów produktowych (układy pionowe oraz poziome) Kartoniarka zbiorcza, która optymalizuje proces produkcji.  Wydajna, szybka i elastyczna. Innowacyjna i niezawodna. Przeznaczona do różnych typów opakowań zbiorczych. Taka w...
24.05.2023
DIBAL CW-4000 - Dyskryminator masy
Dyskryminator masy DIBAL CW-4000 to urządzenie zorientowane na wykrywanie i odrzucanie, w trybie ruchomym, tych produktów, których masa znajduje się powyżej, na granicy lub poniżej przedziałów przyjętych przez system. Znajduje ono zastosowanie przede wszystkim w zakładach produkcyjnych oraz na magazynach, w celu kontroli wewnętrznej. Zalety systemu DIBAL CW-4000 ważenie dynamiczne (w ruchu), do 80 paczek na minutę żaden, 1 lub 2 systemy odrzutu (w celu zgrupowania wszys...