Artykuły

08.07.2020
Przegląd mleczarski 7/2020
inż. Arleta Bieniek, inż. Gabriela Golanowska Koszty opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym / Streszczenie W niniejszym artykule poruszono kwestie czynników składających się na koszty opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym. Opisano elementy, które mają wpływ na cenę opakowania oraz te, które są istotne z punktu widzenia utrzymania odpowiedniej jakości produktów zapakowanych. Przybliżono cechy, które składają się na jakość produktu opakowaniowego i maj...
02.07.2020
Dunapack Packaging, należący do austriackiej Grupy Prinzhorn, otworzył drugi zakład produkcji opakowań z tektury falistej w Polsce
Dunapack Packaging rozpoczyna pełną działalność nowej fabryki opakowań z tektury falistej w Lublińcu. Dunapack Packaging, dywizja austriackiej Grupy Prinzhorn, rozpoczęła pełną działalność swojej nowej fabryki opakowań z tektury falistej typu green-field w Polsce. Nowy zakład w Lublińcu jest, obok istniejącego zakładu w Ujeździe, drugą lokalizacją w Polsce z najnowocześniejszym sprzętem, w tym tekturnicą o szerokości 2,8 m, kilkoma wielokolorowymi maszynami drukującymi i wykrawającymi. Nowy z...
26.06.2020
Plast-Box: IML na wiadrze 20L w Polsce
Plast-Box S.A., spółka-matka Grupy Kapitałowej Plast-Box, globalnego dostawcy opakowań z tworzyw sztucznych, rozpoczął produkcję wiadra 20L etykietowanego w formie (IML). Technologia In Mould Labels na pełnym obwodzie tej pojemności realizowana była dotychczas jedynie w ukraińskiej spółce-córce PB Ukraina. Inwestycja strategiczna w nowy robot IML w słupskiej fabryce pozwala na przerzucanie zamienne projektów między spółkami, co zwiększa poczucie bezpieczeńst...
23.06.2020
Przegląd mleczarski 6/2020
mgr inż. Małgorzata Czatzkowska, dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM Rola wody w zapewnieniu mikrobiologicznej jakości procesów produkcji i przetwórstwa mleka / Streszczenie Woda, wykorzystywana w dużych ilościach przez zakłady mleczarskie, jest medium, odgrywającym znaczącą rolę w higienie produkcji oraz bezpieczeństwie żywności. Woda wykorzystywana w procesach technologicznych, powinna charakteryzować się właściwą jakością mikrobiologiczną, warunkującą dobrą jakość produkt&oac...
23.06.2020
Przegląd Mleczarski 5/2020
prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Wirusowe – chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia żywności, w tym mleka i jego przetworów z uwzględnieniem zagrożenia chorobami zakaźnymi / Streszczenie Celem niniejszej pracy było przedstawienie wirusa jako szczególnego mikroorganizmu będącego w ujęciu chemicznym – nieożywioną cząsteczką i w ujęciu biologicznym – żywym organizmem wraz ze zwróceniem uwagi na źródła wirusów w środowisku oraz w warunkach...
23.06.2020
Przegląd mleczarski 4/2020
mgr inż. Natalia Kozik Opakowanie ma znaczenie – trendy 2020 / Streszczenie Spośród wielu narzędzi oddziałujących na kupującego w punkcie sprzedaży, to opakowanie jest tym najważniejszym i stanowi kluczowy element systemu komunikacji marketingowej, traktowany jako system znaków. Jest kanałem przekazu, który stanowi nośnik zakodowanej informacji o produkcie. Odgrywa istotną rolę podczas podejmowania przez konsumenta tzw. decyzji zakupowych, dlatego istotnym jest uwzględ...
23.06.2020
Przegląd mleczarski 3/2020
mgr inż. Małgorzata Czatzkowska; dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM Oczyszczanie ścieków mleczarskich w oparciu o metodę osadu czynnego / Streszczenie Przemysł mleczarski stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w Polsce i na świecie. Proces produkcji mleka i jego wyrobów wiąże się z wysokim zużyciem wody, a co za tym idzie, generuje powstawanie dużej ilości ścieków. Ścieki wytwarzane przez zakłady przemysłu mleczarskiego są obciążone wysoką zawartością substanc...
23.06.2020
Przegląd mleczarski 2/2020
dr inż. Krzysztof Bohdziewicz, mgr inż. Oskar M. Brożek Brevibacterium linens w dojrzewaniu twarogów / Streszczenie Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian wybranych cech podczas dojrzewania twarogów z udziałem Brevibacterium linens. W twarogach świeżych oraz po 1, 2 i 3 tygodniu dojrzewania oznaczono: masę i wymiary serków, kwasowość czynną i ogólną, zawartość suchej masy, tłuszczu, chlorku sodu, związków azotowych ogółem, azotu rozpuszczalne...
23.06.2020
Przegląd mleczarski 1/2020
dr hab. inż. Joanna Klepacka, dr inż. Elżbieta Tońska Pozaekonomiczne motywy zachowań konsumentów / Streszczenie W pracy scharakteryzowano nieekonomiczne motywy zachowań konsumentów i omówiono czynniki, które wpływają na podjęcie decyzji zakupowych. Zwrócono szczególną uwagę na charakterystyczne cechy różnych typów osobowości oraz przejawiane przez nie sposoby zachowań rynkowych. Przedstawiono również przyczyny i sposób kształ...
15.06.2020
Nowy paletyzator RI20 upraszcza skomplikowane procesy
Nowa półotwarta cela paletyzująca z ramieniem robota przemysłowego upraszcza, dotychczas skomplikowane, procesy tradycyjnej paletyzacji. Łatwe w obsłudze rozwiązanie można uruchomić w zaledwie kilka godzin, a zaawansowany system bezpieczeństwa i dwie miejsca paletowe umożliwiają zwiększenie wydajności nawet o 5%. RI20 sprawdza się przy paletyzacji zamkniętych opakowań w dynamicznych branżach produktów konsumpcyjnych. Urządzenie wyposażono w zaawansowany system bezpieczeństwa poz...